Как да играем Табла

Вижте нашето Live Demo и нашето step-by-step ръководство за инсталирането и употребата на гейм софтуера!

Ново! Хипер игра на табла! Как да играем...
Правила и цели
Играта
Стратегии
Речник
Типове игри - играй неограничен брой турнирни игри и едновременно с това три обикновени!
Турнири

Цел на играта

Целта на играта е да извадите всичките пулове/пешки/ от игрището преди вашия опонент. Всеки играч може да предотврати напредването на другия. Целта на играта е същата незавизимо дали се играе на живо или онлайн.

Разпределение на табловото игрище

Всеки играч разполага с 15 пула с различен цвят. Вие също трябва да имате в насъщност четири зара и контриращ зар. Цветът на заровете обикновенно отбелязват цвета на пуловете.

Разстоянията в табловото игрище са представени под формата на заострени триъгълници и се наричат капии. За описанието на капиите използваме принципът на номерирането. Всяка капия е представена със съответния си номер; първата капия във вашето хоумово поле е обозначена с номер1, броейки по посока на часовниковата стралка, а последната с номер 24, която всъщност се явавва във хоумовото поле на вашия противник.

Подредба на пуловете на табловото игрище:

 • Два пула на капия номер #24.

 • Пет пула на капия номер #13.

 • Три пула на капия номер #8.

 • Пет пула на капия номер #6.

Пуловете на вашия опонент се разполагат огледално на вашето разположение.

Стартиране на играта

За да се реши кой започва първи, всеки играч хвърля поведнъж заровете. Хвърлянето на заровете се случва в дясната половина на таблото. Играчът, който хвърли най-високата стойност, пръв започва играта, използвайки хвърлените от него числа. Играта се движи по посока на часовниковата стрелка, с преместването на пуловете от капия номер 24 до 1.

В начални стадий на играта, стойността на залога е  /еквивалентен на базисния залог; сумата от 1 долар/. Играчът може да предложи удвояване на залога, чрез хвърлянето на контриращия зар, който от едната си страна е обозначен с номер 64, а от другата с номер 2. Срещуположният играч може да приеме контрата, както и да я отхвърли. Последното лице, приемащо удвояването на облога има правото да  удвоява в следващата степен на играта. Контрирането може драматично да увеличи стойността на залога.

Играта

Играчите взимат ход чрез хвърлянето на заровете. Играчът мести своите пулове според номерата на заровете. Всеки зар има определена стойност, което означава че всеки играч може да мести два различни пула, стига всеки един от пуловете да бъде преместен според определеното число на всеки един от заровете.

Пуловете могат да се разполагат в капиите, когато:

 • капията е празна,

 • капията е окупирана от пул, принадлежащ на играещия,

 • капията е окупирана от единичен пул, принадлежащ на неговия противник.

Разполагайки свой пул в капията, в която се намира единичен пул на вашия опонент, това автоматично означава отстраняването му от игрището. Пулът остава да стои извън игра до момента в който неговия притежател не успее да хвърли онази бройка, необходима му за да се намести отново в свободна капия на противниковото хоумово поле. Ако числата на заровете не кореспондират с нито едно положение, в което пулът може отново да влезе в игра, играчът пропуска своя ход.

Ако хвърлите двоен зар, т.е ако заровете обозначават един и същи номер, вие удвоявате вашите ходове. Например, ако сте хвърлили две тройки, вие можете да местите пуловете от три капии четири пъти, вместо само два пъти. Вие можете да използвате различни комбинации за този ход. Няма лимит за това какъв е броят на пуловете  в съответната капия, доколкото разбира се те са от един и същи цвят. Вашият ход е в действие след като натиснете  done или след кликането върху заровете.

Когато всички пулове се намират във вашето хоумово поле, вие може да започнете изваждането им от игрещето. Първият играч който, извади всичките си пулове от игрището, печели играта. Ако ваш пул е ударен по време на изваждането на пуловете от игрището, вие трябва отново да чакате реда си и да прекарате ударения пул през хоумовото поле на вашия опонент, като това трябва да стане преди процеса на изваждането на пуловете. Ако вие изкарате всичките си пулове преди това вашия опонент да е започнал изкарването на своите, вие печелите ”гемън”. 

Това ви печели удвояване на залога. Ако вие сте изкарали всичките си пулове и в същото време вашия опонент не е изкарал нито един и все още има разполагащ се пул във вашето хоумово поле, то тогава вие печелите утрояване на залога или „бекгемън”. В случай на употребата на контриращия, удвояващ зар, гемъните и бекгемъните могат да бъдат удвоени.

Стратегии
 • Дръжте пуловете си по двойки, за да ги предпазите от удряне от страна на противника.

 • Не удряйте вашия опонент ако има две или повече свободни пространства във вашето хоумово поле.

 • Подреждайте пуловете в капиите, така че  да попречите на  прогреса на вашия опонент. Бъдете предпазливи и не оставяйте нито една капия с по един пул. Това се нарича „прайм”.

 • Наблюдавайте положението на защитените капии в полето на вашия противник, в случай че бъдете ударен. Това се нарича „анкорс”.

 • Започнете с малки залагания до момента, в който сте сигурни относно вашата стратегия.

Типове игри

 • Единична игра (Single Play) - В единичната игра вие играете с един опонент, една игра и вие можете да спечелите най-малкия залог, какъвто е минимума.

 • Множествена игра (Match Play) - тук вие ще играете с един опонент, за определен брой точки. Играчът който събере определения брой точки печели играта. Печалбата на повече от определения брой точки не ви носи допълнителна печалба.

 • Хипер игра на табла (Hyperbackgammon) - това е специаланата версия на играта на табла. Всеки играч играе с по три пешки, като правилата остават същите. Стратегиите се променят и играта е бърза и забавна! Кликнете тук за да научите повече.

 • Отворена маса (Open Table) - в стаите на Отворената маса, вие можете да определите вашите предпочетания по играта, залози и опцията за контриране на противника.

 

Речник

Игрище (backgammon board) – дъската, където се провежда играта, наричана още табла.

Капии (points) – 24-те триъгълника в рамките на игрището се наричат капии.

Вътрешно/хоумово поле (The inner, home board) – това е мястото в таблата, от което пуловете се преместват в играта.

Външно поле (The outer board) – това са двата квадранта, намиращи се срещу хоумовото поле.

Бар (bar) – това е мястото, което разполовява двете половини на таблата. Тук е мястото, където ударените пулове чакат за отново влизане в играта.

Пул (checker) – пионката, чрез която стават възможни ходовете на играчите.

Място (position) – отнася се до положението на пуловете на игрището.

Пип бройка (pip count) – това е числото точки,от  което играчът се нуждае за да извади всичките си пулове от игрището. В началото на играта всеки играч има пип бройка 167.

Да направиш капия (to make a point) – когато имаш два пула в дадената капия, което ви дава възможност за контрол на капията.

Да контролираш капия (To control a point) – да контролираш капия означава да имаш минимум два пула, разположени в нея, така че противникът ви да не може да стъпва.

Анхор (Anchor) – капия, контролирана в хоумовото игрище на опонента ви.

Блот (Blot)– когато в капията има само един пул, който може да бъде ударен от противника ви.

Удряне (To hit)– отстраняването на свободен, незащитен пул от игра.

Директно удряне (direct hit) - директното удряне е удрянето, използващо числото на един от заровете.

Влизане (To enter) – отнася се до влизането на ударения пул в игра.

Биър ин (To bear in) – преместването н пуловете в хоумовото поле.

Биър оф (To bear off) – изваждането на пуловете от игрището.

Пип (pip) – числото на зара/ номерът на местене на пула.

Кокт зар (cocked die) – недобро, неотчетливо положение при хвърлянето на зара, при което се налага повторно хвърляне.

Чифт (doubles) – двоен зар, и двата зара показват едно и също число.

Поинт а блот (point on a blot) – когато удариш място с два пула и направиш капия.

Разделяне (To split) – разделянето на два пула, намиращи се в една капия.

Слот ( To Slot) – оставянето на самостоятелен пул в капията.

Билдър (builder) – пулът който собственикът възнамерява да добави в капията на самостоятелни, незащитен пул.

Прайм (prime) – ситуация на подреждането на шест пула в една капия, препречващи хода на противника.

Преподреждане (To preclear) – подреждането на пуловете преди иваждането им от игрището.

Гемън (gammon) – положението в което губещият играч не е извадил нито един пул от игрището във времето в което печелещия вече е приключил с изваждането на своите пулове от игра. В този случай победителят печели двойно.

Бекгемън (backgammon) – положението в което губещият не е извадил нито един пул от игрището и все още негов пул се намира в хоумовото поле на неговя противник. В този случай победителят печели тройно.

Контриращ зар ( The cube) – специален зар, номериран със съответните числа от шестте му страни – 2,4,8,16,32,64. Зарът се използва от един играч при желание за контриране, удвоуване на залога на играта.

Контролиране на контриращия зар (To own the cube) – играчът, последен приел офертата по удвояване на залога има контрола върху него при следващо потенциално удвояване.

Приемане (To take) – да приемеш удвояването на залога

Подминаване (To pass) – да подминеш предложението от удвояване на залога и да се откажеш от играта


      Табла | Блекджек | Карта на Сайта | Филиали | Кажи на Приятел | Условия и Регламенти | Лична Полицаа
©Копирайт груп BackgammonMasters.com 2007. Всички права запазени.