Лична Полица

В BackgammonMasters.com вашата конфиденциалност  е основен приоритет за нас. Ние се задължаваме да съхраняваме в тайна вашата лична информация, като ви гарантираме, че тя ще бъде използвана единствено и само за нуждите и операциите на вашия акаунт. Ние пазим цялата юзър информация, използвайки128-bit SSL. Ние никога не продаваме или даваме каквито и да е лични данни за употреба на която и да е трета страна, освен при нужда, във връзка с разплащателен процес или легални цели.

 1. Личната информация включва: В BackgammonMasters.com ние дефинираме информацията, използвана за идентифициране на лицето, като “Лична информация”. В тази категория се включват: първо и второ име, дата на раждане, настоящ адрес, имайл адрес, телефонен номер и информация по кредитната ви карта. Други данни могат да бъдат изискани в частни случаи. Вие ще бъдете помолени за предоставянето на Лична информация при регистрирането на нов акаунт, създаването на депозит или извършването на друг вид операции, използвайки Сървъра на BackgammonMasters.com.

 2. BackgammonMasters.com запазва правата си да записва всички действия по време на  вашите операции, в това число и обслужването от наша страна, вашия IP адрес, вашето време и дата на достъп, страниците, които посещавате в нашия сайт, софтуерните проверки, вида използван браузър, както и използвания език. Информацията е необходима с цел удържането на най-доброто възможно обслужване от наша страна, като тя няма да бъде използвана в нито един контекст, безотносителен към BackgammonMasters Сървъра  и Игрите.

 3. Деца: Лица под 18 годишна възраст и онези, които се намират под границата на тяхното пълнолетие, в зависимост от тяхното законодателство, не са упълномощени и нямат право на достъп до Софтуера и Игрите на . BackgammonMasters.com. Гореспоменатите не могат да взимат легално участие в турнирите и допълнителните активности, отнасящи се до BackgammonMasters. BackgammonMasters.com запазва правото си да изисква представянето на документ за  доказване възрастта на играчите по всяко време, в това число и  преди, и по време на игра. В този смисъл ние се нуждаем от достъпност и верифицируеимост на вашата лична информация. Ако разберем, че непълнолетен се е опитал или изпратил своята лична информация онлайн, ние няма да приемем тази информация и ще предприемем мерки за отстраняването й от нашия архивен материал.

 4. Отговорност на акаунта: Вие сте отговорни за всички действия, извършвани през и чрез вашия юзър акаунт. Съветваме ви да пазите вашият акаунт нейм и парола, така че те да не бъдат разпознати и използвани от никой друг, освен вас. Ако вашата идентификация се ползва с неприличност, отговорността остава ваша за действията и операциите, извършвани в рамките на вашия акаунтов номер. Ако смятате, че вашия акаунтов номер и/или парола са по някакъв начин компроментирани, вие трябва незабавно да уведомите BackgammonMasters.

 5. В допълнение на споменатото по-горе, BackgammonMasters запазва правата си да копира информация от онлайн сървис провайдърс, отнасяща се до BackgammonMasters.com. BackgammonMasters ангажира обслужването на трета страна сървис провайдър за осигуряването на технически репорти, за функционирането на вашите онлайн транзакции и за стабилизирането на вашите онлайн акаунти. Ние ви гарантираме, че нашите споразумения с трета страна сървис провайдър действа в защита на вашата конфиденциалност.

 6. Използване на информацията: Ние използваме вашата Личната информация, с цел взимането на  необходимите мерки за сигурност по отношение на идентификацията на лица, в случай на нелегитимност, за функционирането на вашите онлайн транзакции и за всички останали цели, отнасящи се до оперециите на нашия Сървър.

 7. Ние можем да използваме вашите лични данни /в това число имайл адрес и телефонен номер/ за да ви информираме за всички наши продукти и промиции, както и други онлайн игрови продукти.

 8. Граници на конфидециалност: Във връзка мерките за сигурност, в определини случаи BackgammonMasters.com може да бъде принуден да разкрие вашата лична информация: 1. за да изпълнява всеки един легален процес, отнасящ се до нас, 2. за защита на нашите права и самоличност 3. за защина на личната безопасност на юзърите на нашия сървис .Също така ние можем и това се намира в нашия авторитет да разкрием вашата лична информация /включително вашата игрова идентификация, име, адрес, държава, код, телефонен номер, имайл адрес или компания/ пред трето независимо лице, ако BackgammonMasters.com сметне за необходимо, във връзка с разследване по злоупотреба, измама, нелегално използване на патентови права и всякакви други нелегални и извън закона дейности и активности.

 9. Разрешение за неучастие: вие можете да оттеглите вашето желание за участие в получаването на нашите промоции, като оттгелите тази опция в нашия сайт  или по всяко време чрез изпращането на имайл до privacy@BackgammonMasters.com, или ако ни пишете на адрес:  Customer Service, BackgammonMasters.com, JD Lucky Skill Ltd, 212 Piccadilly, London, W1J9. В допълнение вие можете да ни пишете на гореспоменатите адреси ако вие: (i) искате да потвърдите актуалността на  вашата лична информация ; (ii) ако искате да подновите вашата лична информация, ако искате да изтриете вашата лична информация и (iii) ако имате оплаквания по отношение употребата на вашата лична информация. Само по този начин ние бихме могли да извършим съответните корекции.

 10. Cookies: BackgammonMasters.com запазва правото си да използва cookies, малки статии и текстови файлове, съхраняващи се в вашия компютър, когато посещавате подобни интернет страници, които записват вашите преференции.Ние можем временно да ви изпратим  временно cookies, при посещаването на нашия сайт www.BackgammonMasters.com. Ние използваме подобни статии с цел определени мерки за сигурност. В никакъв случай това не се използва за издаване на информация до трето лице или компания, нито пък ще използваме тези текстове с цел разследване вашата употреба на нашия сайт.

 11. Съгласие за употреба на Електронен Сървис Провайдър ESPs: за да играете игрите с реална парична стойност, вие ще бъдете задължени да изпращате и получавате пари от нас. Ние бихме могли да използваме електронния път на разплащане за осъществяването на такива финансови транзакции със съдействието на електронния провайдър ESPs.Вие давате съгласието си за ползването личните ви данни за осъществяването на тези транзакции чрез помощта на ESPs, включително при необходимост, ако трансферът на информация се намира извън рамките на вашия компютър. Ние гарантираме, че нашите отношения с ESPs ще действат в полза на вашата конфиденциалност.

 12. Интернационални трансфери: Личните ви данни, намиращи се в нашия архив могат да бъдат съхранявани и придвижвани в страна в която ние, или наши филиали, доставчици или агенти се подвизават.Използвайки нашия Сървър, вие давате съгласието си за този вид придвижване на информацията, извън рамките на вашата страна. Също така ние гарантираме, че филиалите, агентите и доставчиците, с които работим ще се придържат към нашите стандарти за конфиденциалност.

 13. Участието на трета страна: Въпреки че BackgammonMasters се стреми да работи със заслужаващи доверие онлайн сайтове, BackgammonMasters не поема отговорността за всякаква информация, която вие осигурявате на третата евентуална, участваща страна, която кореспондира с или от BackgammonMasters. В това число, но не само, филиални клонове и рекламодатели. Ние ви съветваме да изчитате техните лични полици преди изпращането на каквато и да е информация до техните уебсайтове.

 14. Съгласие за секюрити инспекции: Ние запазваме правата си да провеждаме регулярни и по всяко време секюрити препреглеждания с цел валидизиране на  вашата идентичност, години, регистрационна дата, както и прегледи за верифицирането употребата  на нашия Сървър от вас и вашите финансови преноси при потенциално нарушение или неспазване на нашия Крайни споразумения Приемайки тази глава, вие ауторизирате нашия екип, филиали, агенти и доставчици за използване и разкриване на вашата лична информация пред трета страна, с цел валидизиране на информацията, дадена от вас, в контекста на по-лесната употреа на нашия Сървър, включително, ако е необходимо, пренасянето й извън рамкинте на вашата страна. Секюрити прегледите могат да включват и поръчването на репорти и/ или друг вид верифициране на информацията/, с цел разпознаването датаданните на участващата потенциална трета страна. В тази връзка вие давате съгласието си за съдействие на тези секюрити отчети чрез осигуряване на подобна информация или документация, която ние бихме могли да ви изискаме.

 15. BackgammonMasters.com запазва своето право да използва Софтуера за определяне на други потенциални активни процедури, опериращи на вашия хардуер, които представляват заплаха за BackgammonMasters.com. Както и за употребата на изкуствен интелект за участието ви в Игрите или за интервенция или промяна на нашия софтуер.

Отричане на правата:

Легално отказване от права: BackgammonMasters не носи никаква юридическа отоговорност отоносно събития,намиращи се извън директния ни  контрол. Въпреки всички усилия на BackgammonMasters.com за защита и поддръжка на вашата конфиденциалност, в контекста на технолигиите и софтуера, ние не гарантираме и не поемаме отговорност за каквато и да е индиректна, инцидентна или косвена повреда, свързана с употребата или загубата на вашата  Лична информация.

Обединения и придобивки: При евентуално положение на банкрут или споразумение с трета страна от наша страна, в наше право е  да използваме Личната ви информация и всички останали данни, подадени ни от вас за упълномощяването на потенциалния и следствен от това бизнес партньор, като той, от своя страна, няма правото да променя условията за употреба на сайта, без това вие да бъдете уведомени или без изтичането на  30-дневния период от извършването на гореспоменатите промени в сектор Лична Полица към BackgammonMasters уебсайт.

В рамките на нашите пълномощия е да извършваме периодични промени в сектор Лична Полица. Вие ще бъдете осведомявани чрез изпращането на модифицирания текст в нашия уебсайт. Съветвами ви  да посещавате периодично Сектор Лична полица.      Табла | Блекджек | Карта на Сайта | Филиали | Кажи на Приятел | Условия и Регламенти | Лична Полицаа
©Копирайт груп BackgammonMasters.com 2007. Всички права запазени.