Крайни Cпоразумения

Секция I - Основни договорни положения и условия

Това споразумение (Договор) трябва да бъде прочетено от Вас (Юзър) в неговата цялост заедно с всички останали условия и постановки на BackgammonMasters. Моля, обърнете внимание,че Договорът постановява легалното, обвързващо споразумение между Вас и JD Lucky Skill Ltd (BackgammonMasters), който функционира като собственик и главен съдържател на интернет сайта, наречен www. BackgammonMasters.com (сайта).

Взимайки участие в нашите Игри (споменати по-долу), или натискайки бутона „Да” при инсталирането на  нашия Софтуер, вие заявяванте вашето потвърждение, че вече сте прочели този Договор. От момента на вашата регистрация за участие и присъединяване към BackgammonMasters.com, вие давате съгласието си за придържане  условията и постановките на този Договор. Всеки провал в придържането и спазването на този Договор може да доведе до вашата дисквалификация, закриване на вашия акаунт, заплащане на наказателна глоба и/или налагането на законова санкция срещу вас, според сметнатото за подходящо от страна  на BackgammonMasters и по-долу специфизирано в настоящия Договор. Ако имате каквито и да е въпроси, отнасящи се до същността на регламентите и точките в този Договор, ние ви съветваме да се консултирате с адвокат или законово лице преди  натискането на бутона “Да”, преди инсталирането на софтуера и преди даването на вашето съгласие за участие. Вие трябва да бъдете наясно, че веднага след приемането условията на този Договор, процесът по снабдяване на бенефициите на нашия  Сървър започва незабавно . Това означава, че регистрирайки се към нашия Сървър и приемайки условията на настоящия Договор, вие нямате възможността по-късно да канселирате вашата регистрация, въпреки че вие можете да прекратите този Договор и да затворите вашия акаунт според Секция II 2 , по-долу.

1. Начинът, по който ви се предоставя:

Софтуерът дава възможност за даунлоудване на този сайт /the “Software”/, лицензиран от BackgammonMasters, като изключителна и не преносима база , за вашата лична употреба. Софтуерът е предназначен с една единствена цел, в позволяването на достъп до Сървъра и играта на Игрите.

BackgammonMasters не предлага никакви гаранти, преки и косвени във връзка със Софтуера, със сайта и Игрите.Ние ви снабдяваме без гаранти относно тяхното качество, целеиздържливост, цялостност или прецизност. Въпреки усилията на BackgammonMasters да осигури най-доброто качество софтуер за всички юзъри, BackgammonMasters не може да носи отговорност ако в определени, частни случаи   сайта или обслужването могат  да бъдат смутени.  BackgammonMasters.com не поема отговорността за повреди, причинени от Софтуера, Игрите или от Сървъра.

2. Условия за участие в игрите:

Долуупоменатите юзъри нямат право да взимат участие в игрите:

 1. Лица под 18 годишна възраст.
 2. Лица, непълнолетни, в съответствие тяхното правораздаване.
 3. Лица, които имат законова забрана за участие и присъединяване към Сайта.
 4. Лица, чиито акаунти са били временно или частично спряни от BackgammonMasters.

Лица, регистрирайки се като бизнес единица, трябва да  регламентират техния бизнес в рамките на този Договор. В случай, че играч фалшифицира своята бизнес идентичност, той ще бъде изцяло отговорен за мерките и наказанията от страна на BackgammonMasters или от страна на бизнеса, с който той се представлява

Граждани на Съединените Американски Щати не се допускат в присъединяването на всякакви промоции или реални игрови пари в нашия сайт.

Всички играчи разбират и приемат, че BackgammonMasters не може да осигури каквото и да е легално уверение, затова при всички случаи, ваша отговорност е  да се подсигурите, че вие се придържате към закона, който ви определя  и  че вие имате пълно легално право за достъп до Софтуера и/или Игрите. Всяко участие в Игрите е по ваше усмотрение и риск. Участвайки в нашите игри, употребата на обиден, измамен и неподобаващ език спрямо Игрите и нашия Сървър е напълно забранен.

3. Игра с Реални пари:

Регистрирайки се към нашия Сървър и благодарение на нашия Софтуер, на вас ви се предоставя възможността за достъп, едновременно до игри и състезания с пари (”Безплатни игри”) и игри и състезания с реална парична стойност (”Спечели пари”) , отнасящи се  до  BackgammonMasters „Игри” . За участие в  Игри с реални пари  е необходимо залагането на истински пари и придобиването на реални парични облаги. BackgammonMasters запазва правото си да преустановява, модифицира, размества и/или добавя Игри по свое усмотрение по всяко време и без предупреждение.

4. Регистрация:

За да играете в BackgammonMasters.com, вие първо трябва да даунлоднете и инсталирате Софтуера и да регистрирате Акаунта си в нашия сайт /”Акаунт”/, избирайки уникален Акаунт нейм /”Акаунт нейм”/. Също така вие трябва да направите избор на вашата парола и да попълните данните по вашата регистрация – вашите три имена, адрес, имайл адрес, пол, рожденна дата и телефонен номер. Вие давате съгласието си за предоставявето на пълна и достоверна информация относно вашата идентичност, както и в по-дългосрочен период да поемете отговорността за регулирането й при необходимост. При желание да направите депозит, нашият регистрационен процес дава възможност за потвърждаването и коригирането на всякакви невалидни данни, изпратени по време на регистрационния процес. Също така вие имате възможността да ни пишете на  адрес support@BackgammonMasters.com уведомявайки ни за всякакъв вид промени.

5. Един играч - един акаунт:

След приключването на регистрацията и изборът на Акаунт нейм, вие ще бъдете помолени да въведете вашите имена, както следва, обозначени  във вашата кредитна карта или останалите други разплащателни акаунт методи, както и имейл адреса, предназначен за  тази цел. Ако данните, подадени от вас не отбелязват  точното име на кредитната ви карта, във връзка с  депозирането или получаването на пари по вашия Акаунт, вашият регистрационен номер може да не бъде приет за достоверен и съответно да бъде отхвърлен според условията и регламентите, описани в секция II 1 по-долу. В нашият сайт се забранява използаването на повече от един Акаунт нейм. Ако притежавате повече от един акаунт или акаунти с различни имена, тогава вие трябва незабавно да ни уведомите, така че да менажираме наличието само на едно име. Ако загубите или забравите вашия Акаунт нейм или парола, моля уведомете ни за разрешаването на този въпрос на адрес support@BackgammonMasters.com.

6. Правила и процедури по играта:

Вие се задължавате да участвате в Игрите, съобразно регламентираните правила в секция Как да играем и всички останали други секции, отнасящи се до  определени събития, турнири и игри. Вие трябва да знаете и да бъдете съгласни че ние ще таксуваме определената сума за  всички  Игри с реални пари , според Регламента за таксите в нашия сайт.

7. Разобличаване в измама:

В събития, в които BackgammonMasters.com сметне, че вие действате измамно или извън рамките на закона, по време на използването на нашия Софтуер, BackgammonMasters.com има правото да предприеме такива действия, каквито сметне за редни, в това число включително незабавно блокиране на достъп до Игрите, преустановяването на вашия Акаунт, както и конфискуването на всички  приложени пари, отнасящи се до „Реалния паричен Акаунт” в BackgammonMasters.

8. Служители на компанията:

Служители, директори, консултанти и агенти на BackgammonMasters и всички останали  филиални компании не могат да изпращат информация, да осигуряват техническо обслужване или да съдействат на даден Юзър, който действа и играе нечестно спрямо останали, регистрирани към сайта юзъри.

9. Авторско право:

BackgammonMasters и световната BackgammonMasters мрежа имат своето авторско право. Всички Софтуерни образи, анимации, видео и аудио клипове и всички останали компоненти, появяващи се в рамките на Софтуера или  уебсайта, принадлежат на BackgammonMasters, защитен  от своето заново авторско право. Вие не притежавате права над този авторски материал, което означава, че не можете да ги използвате без съгласието на BackgammonMasters.

10. Софтуер:

Вие можете да инсталирате и използавте Софтуера на вашия хард диск или на друг вид съхраняващи информация устройства, както и издаването на помощтни копия на Софтуера, но при условие, че тези  помощтни копия са предназначени за ваша лична употреба и с цел присъединяването към Игрите, в съгласие с регламентите на този Договор. Също така това инсталиране и употребата му да бъде извършвана през компютъра, чийто собственик сте вие.

Структурата, организацията  и кодовете на Софтуера са авторска тайна на BackgammonMasters и съмишленици. Софтуерът ви  се предлага с ексклузивно право на употреба единствено и само за участие в Игрите, приложени от BackgammonMasters, в съгласие с инструкциите и условията на нашия сайт. За друг вид употреба, включително адаптиране, модифициране, превеждане, както и всякакъв вид опит за дешифрирането на базисния код на Софтуера е напълно забранено.

Разпространението и публикуването на неоригинално съдържание на Софтуера е също напълно забранено. Всяка друга употреба на Софтуера с каквато и да е друга цел и основание освен, отнасяща се до нашия Сървър за участие в Игрите на BackgammonMasters, също е забранена. Вие давате вашето съгласие ,че Софтуерът няма да бъде променян, дешифриран или изнасян в други страни или използван във всеки един незаконен и нелегален контекст.

11. Акаунтов фонд:

Игровият ви фондов резервуар няма ценна стойност и се съхранява отделно от вашия истински финансов игрови фонд в Акаунта ви. Игровият ви фондов резервуар не е релевантен на реални парични стойности и валути.

 За да играете в Игри с реални пари от вас се изисква да отворите депозитен фонд във вашия Акаунт, чрез някой от определените и специфизирани  методи от BackgammonMasters. Методите на разплащане  могат да бъдат осъвременявани и модифицирани при необходимост от BackgammonMasters. Тези парични фондове ще бъдат депозирани във вашия Акаунт до реалното им получане до BackgammonMasters и неговите служители. На вас ще ви бъде разрешена употребата на Реален паричен акаунт с BackgammonMasters единствено и само с цел участие в играта Игри с реални пари и в случай, че BackgammonMasters  установи, че гореспоменатите провизии са неудържани от вас, BackgammonMasters си запазва правото незабавно да блокира вашия достъп до Игрите, да закрие вашия Акаунт и да конфискува всички пари, съхраняващи се до този момент  във вашия Реален паричен акаунт.

BackgammonMasters си запазва правото да минимизира или увеличава лимитити на вашия акаунтов депозит, в зависимост от отношенията, в които се намирате  с BackgammonMasters.

BackgammonMasters не е банка и паричните фондове не са обезпечени от нито една правителствена организация.
Трансферът на паричния фонд от един Акаунт на друг в какъвто и да е бил друг контекст, освен реалната игра, е строго забранен и би довел до лишаването на правата за участие на всички останали акаунти, въвлечени в трансфера. При такива случаи BackgammonMasters запазва своето право да блокира достъпа на всеки един акаунт, участващ в гореспомената ситуация.
Всички плащания към и от вашия Акаунт трябва да бъдат изплащани в специфична валута, посочена в сайта. BackgammonMasters.com запазва своето право да променя и добавя наличната парична валута. Всички плащания във вашия Акаунт се осъществяват чрез фондовия разплащателен запас, собственик на който е вашият Акаунт нейм.

12. Електронен сървис провайдър EPSs:

За да играете в (Real Money game) Игри с реални пари от вас ще се изисква да изпращате  и  получавате пари. BackgammonMasters има възможността да използва електронни разплащателни процесори и/или финансови институции, „ESPs”,който осигурява подобни разплащателни транзакции. Вие безвъзвратно ни ауторизирате, както следва, да инструктираме подобен ESPs  в управляването на  депозити от вашия Акаунт, като вие безвъзвратно сте съгласни, че  ние можем да даваме подобни инструкции от ваше име в единодушие и съгласие с вашите искания,използвайки и придържайки се към съответните условия на нашия сайт. Вие сте съгласни да се придържате към условията и постановленията за употребата на всеки приложим EPS, и в случай на конфликт или недоразумение между този Договор и условията на ЕPS, Договорът ще бъде господстващ.

13. Акаунтов баланс:

Вашият Акаунтов баланс е количеството актуални пари, съхраняващи се  във вашия Акаунт за достъпа ви до Игри с реални пари, в това число всички произлизащи от това печелби и загуби, без всякакви такси за влизане, изключващо всички ваши суми, проиграни от  вас или конфискувани от BackgammonMasters. Аккаунтовият баланс има отношение още към всякаква подозрителна измамност във връзка с  отхвърлянето на депозити и друг вид разплащателни преводи от вашата банка, или която и да е друга , използвана от вас банка, (в резултат на недостатъчни парични средтва и други), всякакъв Нактивен таксов Акаунт (вж. Секция 14 по-долу) или всякакви суми или други, дедуцирани или конфискувани, според условията на този Договор, дефинираме като „Акаунтов баланс”. Съгласието за не плащането в  кеш е въпрос на ограниченията на всеки един депозитен метод, бонус ограниченията, мерките за сигурност и всички останали условия в рамките на този Договор. Всички суми, които вие изтегляте от обръщение са въпрос на сделковите ограничения и всички актуално действащи такси, асоцииращи се с вашия метод за изгегляне от обръщение пари . Ако имате да плащате такса по процес от оттеглянето на парите, вие ще бъдете известени за това чрез селектирането на метода, по който това може да се осъществи. BackgammonMasters иа право да предава и да задържа всякакви количе
ства от печалбите в контекста на  придържането към всяко едно приложно право. Всички федерални, държавни и локални такси, които трябва да се изплатят във връзка с каквито и да е присъдени ви награди са обект на ваша отговорност, с изключение на онези други, които са специфизирани от BackgammonMasters. Акаунтовият баланс не може да бъде прехвърлян, подменян или откупуван на каквато и да е друга цена. Плащанията на кредитите, които вие оттегляте ще бъдат извършвани чрез чек, телеграфната система, крединта карта и/или по други пътища, които BackgammonMasters определи, въпреки че ние ще се опитаме да следваме вашите преференции, конкретизирани по време на регистрацията ви. Плащанията ще бъдат извършвани при първа възможност, въпреки че във връзка регулярните прегледи за сигурност, изготвяни от BackgammonMasters, биха могли да възникнат закъснения. Задържания на плащанията също така могат да се наложат при наличието на  друг вид причина, която BackgammonMasters сметне за разумна и необходима

14. Бонуси, промоции, награди:

BackgammonMasters. запазва правото си да анулира всякакви налични промоции и или бонуси по всяко време, в случай че BackgammonMasters се усъмни в избора си за това кой е подходящ за получаването на тези бонуси. BackgammonMasters. може да спре промоционалните предложения по всяко време. Нито един промоционален бонус или оферта може да бъде комбиниран с какъвто и да е друг вид оферта или предложение.

BackgammonMasters си запазва правото да се обръща с молба за получаването на снимки от дадено състезание и победителите в състезанието, както и да публикува тези материали в уебсайта и в промоционалните материали.

15. Неактивни такси на Акаунта:

Ако нямате достъп до вашия Акаунт чрез влизането във вашия Акаунт, използвайки акаунтовото си име и парола в период по-дълъг от 180 дни, вашият Акаунт ще бъде неактивен. В този случай BackgammonMasters ще бъде упълномощен да таксува административна такса от 5$, прибирана в края на всеки месец, така че Акаунта остава да бъде неактивен като уддръжката от вашия Акаунтов баланс остава същата. Административната такса няма да бъде таксувана ако вашият Акаунт бива активиран. 

Секция II - Конфискации, затваряне на Акаунт, прекратяване на договора

1. Конфискации и затваряне на акаунтовия номер

1.1 BackgammonMasters. си запазва правото да затваря вашия Акаунт, да замръзява всички пари във вашия Акаунт, да преустановява вашия достъп, както и да взима всякакви други необходими мерки, ако:

 1. вие не следвате и спазвате, което и да е условие в този Договор;
 2. ou have been charged with, convicted of, or suspected of online fraud, skillgaming fraud, or any other type of fraudulent behavior. For these purposes, fraud includes collusion or any other improper activities which could harm BackgammonMasters Games, Servers, or reputation.
 3. Ако сте имали да връщате пари или сте отказали всякакви Депозити, които сте направили във вашия Акаунт.
 4. ако сте банкрутирали или това ви се е случило или случва където и да по света.

1.2 Ако след мерките за сигурност се установи ,че вие имате също:

 1. ако бъдете разпознат като не спазпащ условията на Договора
 2. ако не осигурявате задоволителни отговори на BackgammonMasters в рамките на насрочения тайминг, какъвто е споменат или в рамките на 30 дена, ако крайният срок на отговор не е специфизиран.

Тогава вие ще трябва да платите неустойка и вашият Акаунт ще бъде спрян. Вие няма да имате право да отворите друг Акаунт в рамките на 5 години.

2. Прекратяване на договора:

Вие сте упълномощени да затворите вашия Акаунт и да пркратите този Договор по всяко време чрез изпращането на  имейл или свързвайки се с нас, използвайки всеки един начин, споменат в За контакти и ние ще ви отговорим в рамките на определен срок, при условие че поемате отговорността за действията във рамките на Акаунт ви до момента на реалното затваряне от наша страна. BackgammonMasters  e упълномощен да прекрати тодзи договор незабавно чрез имайл известие на адреса,с  който ние разполагаме за вас.Когато BackgammonMasters преустановява отоношенията си в резултат на неуспешен отчет за мерките за сигурност, Акаунтовия баланс във вашия Акаунт не може да бъде възстановен и се счита за конфискуван.

Секция III - Идентичност и задължения

1. Идентичност:

Вие сте съгласни да приемете BackgammonMasters, неговите служители, офицери, директори, лицензи,съмишленици и пр. Също така сте съгласни да им осигурявате  всички плащания, разходи, задължения и повреди и всичко онова, което може да произлезее от вашето неспазване и следване на условията в този Договор.

2. Ограничени задължения на BackgammonMasters.com  

 1. Всякави употреби на Софтуера, Сървъра и Игрите на BackgammonMasters е по ваше усмотрение и риск. Backgammon Master не може да бъде отговорен за всякакви компютърни повреди, причинени от Софтуера поради неправилната му употреба от всички налични, издадени ви средста от BackgammonMasters.
 2. Всички рискове, въвлечени в качеството, употребата и участието в Софтуера, Игрите и Сървъра на BackgammonMasters, се поемат от Юзара.
 3. BackgammonMasters не носи легална отговорност за всякакви повреди, загуби, разходи или сметки във връзка с този Договор или вашата употреба на Сървъра, Игрите или Софтуера. BackgammonMasters не може да бъде отговорен за последствия, дори ако повредите се случат поради нехайство от ваша страна или по кавато и да е друга причина, включително ако BackgammonMasters получи предварително известие за възможност от подобни повреди.
 4. BackgammonMasters не носи отговорност по отношение на всеки един проблем, отнасящ се до Софтуера, в това число бъгове, вируси и грешни функции, както и BackgammonMasters не носи отговорност за всякакви повреди и дисфункции по вашия компютър и Софтуер.
 5. BackgammonMasters не е упълномощен да осигурява обратни мрежи или системи. Всички излишъци в мрежата и системите ще бъдат поставени под съмнение от BackgammonMasters.
 6. При всички случаи, BackgammonMasters има задължение към вас и всички останали глави, включени в Договора, че няма да надвишава средствата, платени от Юзара по отношение на таксите и разноските в предишната календарна година.
 7. Нито една глава от тези Условия и Регламенти не допускат поемането на отговорност от BackgammonMasters в случай на частна, лична щета или смърт, причинени поради небрежност от BackgammonMasters.

Секция IV - Злополуки

1. Диспути:

Софтуерът на BackgammonMasters оперира чрез употребата на RNG ( Random Number generator), който е тестван от независимо лице. Подписвайки този Договор вие приемате, че  документирането на BackgammonMasters се явява краен авторирет  в определянето на условията по участието ви в игрите и вскички останали активности, произтичащи от тях.

Диспут резолюция:

Ако имате всякакви спорни положения във връзка с всякакви последствия от Игрите или други активности в BackgammonMasters, вие можете да ни изпратите вашите оплаквания в рамките на 14 дена от момента на инцидента на имайл: Dispute@BackgammonMasters.com. Вие също така можете да ни изпращате вашите коментари и бележки на : Place Claims, BackgammonMasters.com, Atho 3 B-C, Agioi Omologites, P. C. 1087, Nicosia, Cyprus. Моля отбележете, че отговорите ще бъдат изпращани  на вашия имайл адрес, посочен във вашата акаунтова регистрация. Бъдете сигурни за  неговата актуалност в случай на промени, както и регулярното  проверяване за съобщения, пристигащи от BackgammonMasters.

2. Юридическо прехвърляне:

В случай на юридическо обединение, придобивка, частина кооперация или частично постижение, ние се ползваме с правото да прехвърляме или да поръчителстваме този Договор, частично или в неговата цялост, без известие от наша страна и вие ще бъдете съгласни с подобно съглашение.

3. Права на трето лице:

Доколкото този Договор осигурява в експресни случаи намесата на трето лице, което има правото да взима отношение по Договора, лице което не се явява част от този Договор, няма права в рамките на локалния закон и статут да въвежда промени по която и да е точка от този Договор, като това не въздейства на правата и средставата на третото лице, което съществува като възможност според локалното законодателство.

4. Крайно споразумение, модификации и поправки:

Вие имате пълното разбиране и съгасие  да се придържате към  рамките на Договора и неговите поправки и допълнения, внасяни от нас от време на време по наше усмотрение и преценка. BackgammonMasters може да модифицира и коригира Договора по всяко време чрез публикуването на модифицирания Договор в съответните сраници на нашия сайт, чрез който вие имате достъп до нашия Сървър. Подобни модификации и поправки ще бъдат  в сила след 30 дена от момента на известието. Ако вие не приемате поправките, ваше право е да прекратите този Договор. В случай, че вие продължавате употребата на нашия Софтуер след 30-дневния период на известие, то това означава, че вие приемате нововъведенията и поправките по Договора. Ваша отговорност е да преглаждате условията на Договора по време на вашето участие в Игрите.

Настоящият Договор и всички негови Условия и Регламенти представляват крайната и пълната му договореност между вас и нас.

 

      Табла | Блекджек | Карта на Сайта | Филиали | Кажи на Приятел | Условия и Регламенти | Лична Полицаа
©Копирайт груп BackgammonMasters.com 2007. Всички права запазени.