Blackjack Game Features

Опциите по играта Блекджек:

Features Menu

Пропускане на Ръка (F1):
пасуване, пропускане на ход.

Мониторни Предупреждения (F2):
предупреждения относно получаването на нова карта или вашата изчаквателна позиция.

Включване на Эвук (F3):
Tзвукови ефекти, включване и изключване.

Допълнителни Чипове: За добавянето на повече пари за игра във вашия баланс. Тук вие можете да видите също какво количество пари имате право да добавяте.

More Chips

Лоби: Изкарва прозореца на играта напред.

Lobby

Напускане: Напускане на играта и анулиране на вашите точки.

Leave

Chat Box: Използва се ако искате да изпратите съобщение до вашите опоненти.

Chat Box

      Табла | Блекджек | Карта на Сайта | Филиали | Кажи на Приятел | Условия и Регламенти | Лична Полицаа
©Копирайт груп BackgammonMasters.com 2007. Всички права запазени.