מדיניות הפרטיות

באתר BackgammonMasters.com פרטיותך היא בראש מעיינינו. אנו מחויבים להגן על המידע האישי שלך ולהבטיח שמידע זה ישמש רק על מנת להפעיל בבטחה וביעילות את חשבונך ב BackgammonMasters.com. אנו מאבטחים את כל מידע המשתמש באמצעות הצפנת SSL 128 ביט. לעולם לא נמכור או נמסור מידע פרטי כלשהי לשום צד שלישי, אלא כפי שיידרש לשם עיבוד התשלום או בהתאם לחוק.

 1. המידע האישי שנאסף: ב BackgammonMasters.com אנו סבורים שמידע המשמש לזיהוי האדם הנו "מידע אישי". בקבוצה זו אנו כוללים: שם פרטי ושם משפחה, תאריך לידה, כתובת פיזית, מען למכתבים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ומידע כרטיס אשראי. מידע אחר עשוי להידרש במקרים מסוימים. תתבקש לתת מידע אישי בעת הרישום לפתיחת חשבון חדש, ביצוע הפקדה או עסקאות אחרות, תוך שימוש בשרתי BackgammonMasters.com.

 2. BackgammonMasters.com שומר לעצמו את הזכות לתעד את פעילויותיך בשרתים שלנו, לרבות כתובת IP שלך, זמן ומועד כניסה, עמודי האינטרנט בהם ביקרת באתרנו, דיווחי קריסת תוכנה, סוג הדפדפן בו השתמשת ושימוש בשפות. מידע זה הנו חיוני על מנת להמשיך ולספק את השירות הטוב ביותר שניתן למשתמשים שלנו, והוא לא ישמש בשום אופן שאיננו רלוונטי לשירותים ולמשחקים של BackgammonMasters.com.

 3. ילדים: קטינים (אלה שמתחת לגיל 18 ואלה שמתחת לגיל החוקי של בגירות בשטחי השיפוט שלהם) אינם רשאים להשתמש בתוכנה או לשחק במשחקים המסופקים על ידי BackgammonMasters.com והם אינם רשאים להשתתף בתחרויות או בהתמודדויות הקשורות ל BackgammonMasters.com. BackgammonMasters.com שומר לעצמו את הזכות לבקש הוכחת גיל בכל עת, הן לפני המשחק והן במהלכו, אם קיים חשד שהשחקן עשוי להיות מתחת לגיל הבגירות החוקי. בנוסף לכך, אנו עשויים להידרש לקבל גישה ולוודא את המידע האישי שלך בקשר לכך. אם נגלה שקטין ניסה למסור או מסר מידע אישי באמצעות אתר האינטרנט, לא נקבל מידע זה וננקוט צעדים על מנת להסיר מידע זה מרשימותינו.

 4. אחריות חשבון המשתמש. הנך נושא באחריות לפעולות כלשהן, שנעשו תוך שימוש בחשבון המשתמש שלך. אנו ממליצים לך לשמור את שם החשבון ואת הסיסמה, לבל יראו אנשים אחרים פרטים אלה או ישתמשו בהם. אם נעשה שימוש בלתי ראוי בזהותך, תישא לבדך באחריות לפעולות כלשהן שננקטו תוך שימוש בחשבונך. אם אתה מאמין ששם החשבון ו/או הסיסמה שלך, נתגלו בכל דרך שהיא, עליך להודיע על כך לאלתר לצוות התמיכה של BackgammonMasters.com.

 5. בנוסף למידע המוזכר לעיל, BackgammonMasters.com  שומר לעצמו את הזכות לאסוף מידע ממוכרים מקוונים וספקי שירות מקוונים, אשר מפנים אותך לאתר BackgammonMasters.com, וכן, מרשימות לקוחות אשר נרכשו באופן חוקי ממוכרי צד שלישי. בנוסף לכך, רשאי BackgammonMasters.com  לשכור את שירותיהם של ספקי שירות צד שלישי לאספקת תמיכה טכנית,עיבוד העסקאות המקוונות ואחזקת החשבונות המקוונים שלך. תהיה לנו גישה לכל מידע שתעביר למוכרים, ספקי שירות ונותני שירות סחר אלקטרוני מצד שלישי. נוכל לגלות מידע זה לצוות העובדים שלנו ולצדדי ג', המעורבים בהשלמת עסקאותיך או בתמיכה בשימוש שלך בשירותים. אנו נוקטים אמצעים על מנת להבטיח שההסדרים שלנו עם ספקי שירות צד שלישי ומוכרים מקוונים יגנו על פרטיותך.

 6. השימוש במידע. אנו משתמשים במידע האישי שאנו אוספים ממך, על מנת לספק את השירות שלנו, לתת תמיכה ללקוחות, לנקוט צעדים הדרושים לאבטחה ולזיהוי בדיקות אימות, לעיבוד עסקה כלשהי מהעסקאות המקוונות שלך, לעמידה בדרישות עסקיות מסוימות וכן, לכל מטרה אחרת הקשורה להפעלת השירות.

 7. נוכל להשתמש במידע האישי שלך (לרבות כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון), על מנת לספק לך מידע בנוגע למוצרים, שירותים וקידומי מכירות דומים, לרבות מוצרי משחקי מיומנות אחרים שלנו, אלא אם בחרת שלא לקבל מידע בנושא קידום מכירות. לא נמכור, נשכיר או נחלוק במידע האישי שלך, אלא בהתאם לכתוב בפרק זה של מדיניות הפרטיות.

 8. מגבלות הסודיות. עקב עקרונות משפטיים, חוקיים ועקרונות אבטחה, BackgammonMasters.com עשוי להידרש, בנסיבות מסוימות, לגלות מידע זיהוי אישי אודותיך. BackgammonMasters.com רשאי לגלות את המידע האישי שלך גם אם אנו מאמינים בתום לב שפעולה כזאת הנה הכרחית: (1) על מנת לקיים הליך משפטי כלשהו שמתנהל בקשר אלינו; (2) להגן על זכויותינו או רכושנו; (3) להגן על בטיחותם האישית של המשתמשים בשירות או הציבור. יתרה מכך, אנו יכולים, והנך מתיר לנו, לגלות את המידע האישי שלך (לרבות זיהוי השחקן שלך, שמך, כתובת הרחוב, העיר, המדינה, המיקוד, הארץ, מספר הטלפון, הדואר האלקטרוני והחברה) לסוכנים של צד שלישי של BackgammonMasters.com, כפי שאנו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, מאמינים שנחוץ או הולם לנהוג בקשר לחקירת מרמה, הפרת זכויות קניין רוחני, פיראטיות או כל פעילות אחרת בלתי חוקית או אסורה, או פעילות העשויה לחשוף אותנו לחבות משפטית.

 9. ויתור. הנך רשאי לוותר על קבלת מסרים של קידום מכירות כלשהם, בין אם באמצעות בחירה באופציית הוויתור הניתנת לך באתר של BackgammonMasters.com או באמצעות השירות או בדואר אלקטרוני שתקבל מאיתנו, או, בכל עת, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת התמיכה בנושאי פרטיות: Privacy, או כתיבת מכתב לשירות הלקוחות שלנו לכתובת:

  Customer Service, BackgammonMasters.com , JD Lucky Skill Ltd, 212 Piccadilly, London, W1J 9HG.

  בנוסף לכך, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובות האמורות לעיל, אם אתה: (1) מעוניין לוודא שהמידע האישי שאספנו ממך הנו מדויק; (2) מעוניין לעדכן את המידע האישי או למחוק את המידע האישי שלך; ו/או (3 ) יש לך תלונה כלשהי בנוגע לשימוש שלנו במידע האישי שלך. לפי בקשה, נשנה כל מידע אשר סיפקת לנו או נסמן כל מידע כדי לאסור שימוש עתידי בו, בתנאי שתספק לנו ראיות כפי שנבקש, באופן סביר, לצורך עריכת שינויים כאמור.

 10. עוגיות. BackgammonMasters.com שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בעוגיות (cookies), קבצי טקסט קטנים הנשמרים במחשב או בציוד שלך כאשר אתה מבקר בעמודים מקוונים מסוימים, אשר מתעדים את העדפותיך. אנו רשאים לשלוח אליך עוגייה זמנית, כאשר תבקר באתר BackgammonMasters.com .אנו משתמשים בעוגיות על מנת לעקוב אחר השימוש שנעשה באתר BackgammonMasters.com. נוכל לעשות שימוש בנתונים שיתקבלו מן העוגיות על מנת להרכיב נתונים סטטיסטיים לגבי השימוש שלך באתרנו. בנוסף, נוכל לעשות שימוש בעוגיות לענייני אבטחה שונים. בשום מקרה לא נשתמש בעוגיות על מנת לספק מידע לכל צד שלישי, ולא נשתמש בעוגיות על מנת לעקוב אחרי השימוש שלך באתרים אחרים.

 11. הסכמה לשימוש בספקי שירות אלקטרוני – ESP על מנת לשחק במשחקים באמצעות כסף אמיתי בשירות, תידרש לשלוח כסף ולקבל כסף מאיתנו. אנו רשאים לעשות שימוש במעבדים אלקטרוניים של תשלומים של צד שלישי ו/או מוסדות פיננסיים (ESP) על מנת לעבד העברות כספים כאמור. באמצעות הסכמה למדיניות פרטיות זו, הנך מסכים לשתף את המידע האישי הנחוץ לשם עיבוד העסקאות, עם ספקי ESP כאמור, לרבות, במקרה הצורך, העברת מידע אל מחוץ למדינה שלך. אנו נוקטים בצעדים על מנת להבטיח כי ההסדרים שלנו עם ESP יגנו על פרטיותך.

 12. העברות בינלאומיות. מידע אישי שנאסף בשירות יכול להיות מאוחסן ומעובד בכל מדינה שבה אנו או הגופים הקשורים אלינו, הספקים, החברות-הבנות או הסוכנים שלנו יהיו. באמצעות השימוש בשירות, הנך מסכים לכל העברת מידע אל מחוץ למדינה שלך. למרות זאת, אנו נוקטים צעדים על מנת להבטיח שהגופים הקשורים אלינו, הסוכנים, החברות-הבנות והספקים שלנו, יעמדו בדרישותינו לגבי פרטיות, ללא התחשבות במיקומם.

 13. פעולות צד שלישי: על אף ש BackgammonMasters.com פועל כמיטב יכולתו על מנת לעבוד רק עם אתרים מקוונים מהימנים, BackgammonMasters.com; אינו נושא באחריות לכל מידע שתספק לאתרים מקוונים של צדדי ג' אשר מקושרים אלינו, או מאתר BackgammonMasters.com. דבר זה כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתרים קשורים ומפרסמים. מאחר שאתרים של צדדי ג' אלה אינם מופעלים על ידי BackgammonMasters.com, איננו נושאים באחריות למדיניות הפרטיות שלהם, אם ישנה. אנו ממליצים כי תקרא את מדיניות הפרטיות שלהם בטרם תמסור מידע כלשהו באתר כלשהו.

 14. הסכמה לבדיקת אבטחה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לערוך בדיקת אבטחה בכל עת, על מנת לוודא את זהותך, גילך, מועד הרישום שסיפקת, ולוודא כי השימוש שלך בשירות והעסקאות הכספיות שלך אינם מפרים את הסכם רישיון משתמש הקצה שלנו ואת החוק הקיים. באמצעות הסכמה למדיניות פרטיות זו, הנך מרשה לנו, לצוות העובדים שלנו, לגופים הקשורים אלינו, לסוכנים ולספקים שלנו, להשתמש במידע האישי שלך ולגלות את המידע האישי שלך לצדדי ג' לצורך אימות המידע שאתה מספק לנו במהלך השימוש בשירותים, לרבות, במידת הצורך, העברת מידע אל מחוץ לגבולות המדינה שלך. בדיקת אבטחה עשויה לכלול הזמנה של דו"ח אשראי ו/או אימות אחר של המידע שאתה מספק לנו, מול מאגרי מידע של צדדי ג', אך אינה מוגבלת לכך. בנוסף לכך, על מנת לקדם בדיקות אבטחה אלו, הנך מסכים לספק מידע או מסמכים כפי שנבקש.

 15. BackgammonMasters.com שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בתוכנות על מנת לקבוע אם תהליכים פעילים אחרים המופעלים על גבי החומרה שלך, מסכנים את מערכת BackgammonMasters.com, בין אם באמצעות שימוש בבינה מלאכותית לשחק במשחקים ובין אם באמצעות עריכת שינוי בתוכנות של BackgammonMasters.com.

שחרור מאחריות

פטור משפטי: BackgammonMasters.com לא יישא באחריות לאירועים כלשהם שמחוץ לשליטתנו הישירה. על אף מרב המאמצים שמשקיעה BackgammonMasters.com כדי לשמור על פרטיותך, הרי שעקב טבעה של הטכנולוגיה והתוכנה, איננו יכולים להבטיח, ואיננו מתחייבים כי נספק ביצוע ללא שגיאות בנוגע לפרטיות המידע האישי שלך. BackgammonMasters.com לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, אקראיים, תוצאתיים או עונשיים כלשהם, הקשורים לשימוש במידע האישי או לגילויו. מיזוגים ורכישות: אם אי פעם נגיש בקשה לפשיטת רגל או נירכש על ידי צד שלישי, נתמזג עם צד שלישי, נמכור חלק מנכסינו או את כולם, או נעביר באופן אחר את כל נכסינו הרלוונטיים לצד ג', נהיה זכאים לחלוק את המידע האישי ואת כל המידע האחר שסיפקת לנו באמצעות השירות, עם שותפים פוטנציאליים ולאחר מכן עם שותפים עסקיים ושותפים למיזוג, אך הם לא יהיו מסוגלים לשנות את תנאי השימוש שלך ללא מתן הודעה ישירה או מתן תקופת המתנה בת 30 יום ממועד השינוי של המדיניות באתר BackgammonMasters.com. אנו עשויים לערוך מעת לעת שינויים בפרק זה של מדיניות הפרטיות, שינויים אשר ייוודעו לך באמצעות הצבת התנאים המתוקנים באתר האינטרנט. אנו ממליצים לך לבקר בפרק זה של מדיניות פרטיות באופן סדיר.  


דף הבית | מפת האתר | שותפים עיסקיים | ספר לחבר | תנאי שימוש | מדיניות הפרטיות

      
© 2007 BackgammonMasters.com כל הזכויות שמורות לקבוצת