Eind Gebruiker Vergunnings Overeenkomst

Sectie I Algemene Vergunning en Voorwaarden van Gebruik

Dit overeenkomst (de "Overeenkomst") zou door u (de "Gebruiker" of "u") in al zijn onderdelen samen met alle andere voorwaarden van BackgammonMasters moeten worden gelezen. Merkt u aub dat de Overeenkomst een juridisch bindende overeenkomst tussen u en JD Lucky Skill Ltd vormt (dat naar hierin als "BackgammonMasters” wordt verwezen) die deze Internetsite bezit en bedient die bij www.BackgammonMasters.com kan gevonden worden (de "Site").

Door  het spelen van onze (hieronder) bepaalde Spelen, of het klikken op "Ja” knop wanneer u onze Software installeert, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen.
Wanneer u registreert om u bij BackgammonMasters.com aan te sluiten, komt u met deze Overeenkomst overeen en erkent u dat het uw nalaten aan deze Overeenkomst in disqualification, rekeningssluiting, verbeuring van fondsen en/of gerechtelijke stappen tegen u kan resulteren, zoals BackgammonMasters kan aangewezen achten en zoals het later in deze Overeenkomst wordt gespecificeerd. Als u vragen betreffende de betekenis of bepalingen van deze Overeenkomst hebt, stellen wij voor dat u een onafhankelijk advies inhoudt voorafgaand aan het klikken op "ja" wanneer u de software installeert en/of alvorens met het registratieproces verder gaat.
U erkent dat als u deze Overeenkomst goedkeurt, wij onmiddellijk zullen beginnen u het voordeel van onze Diensten te voorzien. Ten gevolge van dit, als u deze Overeenkomst door het registreren voor onze Diensten goedkeurt, zult u later uw registratie niet kunnen annuleren, hoewel u deze Overeenkomst kunt eindigen en uw rekening sluiten in het kader van Sectie II 2 Beëindiging, hieronder.

1. Zoals-Is:

The de software beschikbaar voor download op deze plaats (de "Software") voor u door BackgammonMasters certificeert, op een niet-exclusieve en non-transferable basis, voor uw privé persoonlijk gebruik alleen op een "ZOALS IS" basis. De Software wordt aangeboden voor het enige doel om u de toegang naar de Diensten toe te staan en de Spelen te spelen. BackgammonMasters biedt geen garanties, in worden uitgedrukt, met betrekking van de Software, de Plaats en de Spelen aan. Deze worden u als “ZOALS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" aangevoert en wij verstrekken u zonder garantie of vertegenwoordiging van om het even welke aard betreffende hun kwaliteit, geschiktheid voor doel, volledigheid, of nauwkeurigheid.

Ondanks BackgammonMasterss inspanningen om de hoogste kwaliteit van software aan alle gebruikers te verstrekken, garanteert BackgammonMasters niet dat de Site en de Servers zullen ononderbroken, geschikt, of foutloos zijn, dat de tekorten zullen worden verbeterd of dat de daarin gevonden diensten vrij van virussen of bugs zullen zijn. BackgammonMasters.com zullen niet voor schade verantwoordelijk worden gehouden die door de Software, de Spelen, of de Servers wordt veroorzaakt.

2. Termijnen van Deelname in Spelen:

De volgenede gebruikers mogen de Software niet gebruiken of aan de Spelen deelnemen:

 1. Individuen onder 18 jaar oud.
 2. Individuen onder de wettelijke leeftijd van meerderheid in hun jurisdictie.
 3. Individuen die met de Site van jurisdicties verbinden waarvan het om onwettig is dit te doen.
 4. Individuen de van wie rekeningen of permanent of tijdelijk door BackgammonMasters zijn opgeschort.

De spelers die als bedrijfsentiteit registreren moeten het gezag hebben om hun zaken in deze Overeenkomst te vertegenwoordigen. Iedere speler die verkeerd een bedrijfsentiteit vertegenwoordigt zal alleen verantwoordelijk voor even welke schade aan BackgammonMasters.com of de zaken zijn die zij hebben vertegenwoordigd.

Inwoners van de Verenigde Staten zijn niet toegelaten om aan even welke bevorderingen of echte geldspelen bij onze plaats deel te nemen. Wij keuren geen transacties van inwoners van de Verenigde Staten goed.

Alle spelers begrijpen en begrijpen dat BackgammonMasters u geen om juridisch advies of verzekeringen kan verstrekken en dat het op elk moment  uw enige verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat u de wetten naleeft die u regeren en dat u het juiste en volledige wettelijke recht hebt om de Software te gebruiken en/of de Spelen te spelen. De Deelname in de Spelen is op uw enig discretie en risico. Door de Spelen te spelen, erkent u dat u de Spelen of de Diensten op geen manier aanvallend, oneerlijk, of onfatsoenlijk vindt

3. Spel Geld Spelen en Echt Geld Spelen:

Door het registreren voor de Dienst, zult u, door onze Software, zowel toegang tot het spelen van geld spelen als ook toernooien ("het Spelen van Geld Spelen") en echt geld spelen en toernooien (de "Echt Geld Spelen") (het Spelen van Geld Spelen en Echt Geld Spelen worden collectief BackgammonMasters "Spelen" genoemt).

Geen aankoop is noodzakelijk of vereist om Geld Spelen te spelen, behalve de kosten die u kunt oplopen om tot de Diensten toegang te hebben, die door uw Internet dienstverlener of telecommunicatie leverancier worden geladen, en u kunt de Spel Geld Spelen spelen van zonder geld te wedden. BackgammonMasters behoudt zich het recht voor, om even welk Spel op te schorten, te wijzigen, te verwijderen en/of toe te voegen bij zijn enige discretie met direct effect en zonder bericht.

4. Registratie:

Om bij BackgammonMasters.com te spelen, zult u eerst de Software downloaden en installeren en voor een rekening met ons registreren (een “Rekening”) door dat uw een unieke Rekening naam (een “Rekening Naam”) en wachtwoord kiezt en andere informatie ingeeft voor die wij op onsere registratievorm vragen, zoals maar niet beperkt tot, uw volledig naam, adres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, en telefoonnummer. U komt overeen om slechts ware, volledige, en huidige informatie te verstrekken en u komt verder overeen om deze informatie bij te werken als het noodzakelijk is om deze waar, volledig en compleet te houden. Wanneer u een storting maakt, zal ons speler registratie process een kans voor u omvatten om details die u tijdens het registratieproces hebt voorgelegd te bevestigen of te wijzigen wat onjuist is. U kunt ons bij support@BackgammonMasters.com contacteren om over eventuele veranderingen te informeren.

5. Één Rekening per Speler:

Terwijl uw Rekening Naam alleen uw keuze is, moet u wanneer u om uw volledige naam wordt gevraagd, uw volledige wettelijke naam gebruiken aangezien het op uw creditcard of andere methode van de betalingsrekening verschijnt, evenals de e-mail die voor deze betalingsmethodes wordt gebruikt. Als de persoonlijke informatie die aan BackgammonMasters.com wordt gegeven niet PRECIES gelijk zijn aan de volledige naam op de creditcard(en) of andere betalingsrekeningen die worden gebruikt om gelden in uw Rekening te deponeren of te ontvangen , kan uw Rekening niet worden gecrediteerd en kan hieronder onderworpen zijn aan acties in het kader van Sectie II 1. Het is uw niet toegestaan om meer dan één Rekening bij BackgammonMasters.com te hebben. Als u meer dan één (1) Rekening, of Rekeningen onder verschillende namen hebt, dan moet u ons onmiddellijk contacteren om uw Rekeningen geregelt te hebben zodat u maar slechts een hebt. Als u uw Naam van de rekening of wachtwoord hebt verloren, contacter ons aub bij support@BackgammonMasters.com.

6. Regels en Procedures van de Spelen:

U moet de Spelen overeenkomend met de backgammon regels spelen die in de Spelregels sectie van de BackgammonMasters.com- website en elk andere pagina van BackgammonMasters.com spelen die specifiek betrekking heeft en even welk bepaalde gebeurtenis, spel, of toernooien regeert worden opgesteld. U erkent en bent ermee eens dat wij een Rake op alle Echt Geld Spelen zullen laden, zoals beschreven in de rakesectie van de BackgammonMasters.com website.

7. Het bedriegen Opsporing:

In het geval dat BackgammonMasters acht dat u bezig met frauduleuze, onwettige, of ongepaste activiteit bent gewest terwijl u de Software hebt gebruikt, zal BackgammonMasters het recht hebben om dergelijke actie, die volgens hun redelijk is, uit te voeren, met inbegrip van onmiddellijk de toegang tot de Spelen te blokkeren, het eindigen van uw Rekening met BackgammonMasters, en het grijpen van alle gelden die in verbinding met BackgammonMasters de "Rekening van het Echte Geld" worden gehouden.

8. De Medewerkers van het bedrijf:

De medewerkers, de directeuren, de ambtenaren, de adviseurs, en de agenten van BackgammonMasters en alle aangesloten bedrijven mogen geen informatie verzenden, technische bijstand verlenen of in elk geval geregistreerde Gebruikers in elk geval bijstaan wat de Gebruiker een oneerlijk voordeel over andere geregistreerde Gebruikers zou geven. Met deze bedoeling, omvat de familie beinhoud elk eerste graad lid van de familie, evenals iedere lid van het huishoud.

9. Copyrights en Handelsmerken:

De termijnen BackgammonMasters, BackgammonMasters, en World Backgammon  Network zijn de handelstekens, de diensttekens, en/of handelsnamen van BackgammonMasters of één van zijn groepsbedrijven of zijn licentiegevers. De software, de beelden, de animatie, de video's, de audio, en tekst (en elk intellectuele-eigendomsrechten die in en voor de een of andere van de zelfde) in de software of op de website de verschijnen behoren tot BackgammonMasters of één van zijn groepsbedrijven en/of onze licentiegevers en worden door auteursrecht en/of andere intellectuele-eigendomsrechten beschermd. U verkrijgt geen rechten op dergelijke auteursrechtmateriaal of handels of diensttekens en mag hen niet zonder BackgammonMasters's geschreven toestemming gebruiken.

10. Software:

U kunt de Software installeren en gebruiken op een harde schijf of andere opslaggelegenheid en reservecopieën van de Software maken, op voorwaarde dat dergelijke gebruik en het reserve kopiëren slechts voor uw eigen persoonlijk gebruik om aan de Spelen deelnemen zijn, en overeenkomend met deze Overeenkomst zijn, en verder, dat dergelijk installatie en gebruik door een computer worden gemaakt waarvan u de primaire gebruiker bent.

De structuur, de organisatie, en de code van de software zijn de waardevolle handelsgeheimen van BackgammonMasters en/of zijn groepsbedrijven en/of zijn licentiegevers. De Software wordt aan u met het exclusieve recht het slechts te gebruiken om de Spelen te spelen aangeboden die door BackgammonMasters overeenkomstig met de voorwaarden van de Site worden aangeboden. Een ander gebruik, met inbegrip van zich het wijzigen, het aanpassen, het vertalen, techniek omgekeeren, decompiling, demonterend, of anders proberend om de broncode van de Software de een of andere deel van het te ontdekken is uitdrukkelijk verboden.

Het creeren, publiceren en afgeleide werken van de Software verdelen is ook verboden. Om he teen of andere gebruik van de Software voor een doel buiten verbinding aan onze Server om BackgammonMasterss Spelen overeenkomstig met de voorwaarden van de Site te spelen is verboden. U bent ermee eens dat de Software niet zal verscheept worden, overgebracht, of in he teen of andere land uitgevoerd of op een andere manier wordt gebruikt die door toepasselijke wetten, beperkingen, of verordeningen wordt belemmerd.

11. De Fondsen van de rekening:

Spel Geld fondsen hebben geen waarde in en of zichzelf en vzijn afzonderlijk van echte geldfondsen in uw Rekening te houden. De play money fondsen zijn niet overdraagbaar, noch afkoopbaar op een echte geldrekening voor even welk munt.

Om Echt Geld spelen te spelen zal u fondsen op uw Rekening deponeren door een van die door BackgammonMasters.com gespecificeerde methoden. Betalings methoden kunnnen bijgewerkt, uitgebreid of verwijderd worden zoals het door BackgammonMasters noodzakelijk geacht wordt. Dergelijke fondsen zullen op uw Rekening worden gedeponeerd op daadwerkelijk ontvangstbewijs van fondsen door BackgammonMasters en/of zijn agenten. In geen omstandigheden zult u toegelaten worden om uw Echt Geld Rekening met BackgammonMasters voor om de een of andere doeleinden te gebruiken buiten voor het spelen van Echt Geld Spelen, en in het geval dat BackgammonMasters bepaalt dat de voorafgaande voorziening door u is overtreden worden, behoudt BackgammonMasters zich het recht voor de toegang tot de Spelen voor u onmiddellijk te blokkeren, uw Rekening te eindigen, en alle gelden te grijpen zich die in Echt Geld Rekening bevinden.

BackgammonMasters.com behoudt zich het recht voor minimum en maximumgrenzen van storting aan uw Rekening op te leggen, die van uw geschiedenis met BackgammonMasters, methode van storting, en andere factoren afhangt zoals die andere die alleen van BackgammonMasters worden bepaald.

BackgammonMasters is geen bank en de fondsen worden niet verzekerd door enig overheidsagentschap.

Het overbrengen van fondsen van één rekening aan een andere op om het even welke manier dan door daadwerkelijk spel is strikt belemmerd en zal in het onmogelijk maken van overschrijven en ontvangingen van iedere rekening in kwestie resulteren. BackgammonMasters behoudt zich het recht voor om iedere rekening onbruikbaar te maken die in enig type van overschrijven van fondsen in dienst neemt die wij niet regelgevend achten.

Alle betalingen aan en van uw Rekening moeten in de munten worden betaald die op de Site worden gespecificeerd en zullen geen rente beinhouden. BackgammonMasters behoudt zich het enige recht voor beschikbare muntsoorten toe te voegen of te verwijderen. Alle betalingen op uw Rekening moeten uit een betalingsbron zijn waarvoor u de genoemde rekeningshouder bent

12. Elektronische Dienstverlener EPSs:

Om de Echt Geld Spelen te spelen zal u geld naar ons moeten verzenden en van ons ontvangen. BackgammonMasters kunnen derde bewerkers van elektronische betaling en/of financiële instellingen ("ESPs") gebruiken om dergelijke financiële transacties te verwerken. U noodzakelijk machtigt ons onherroepelijk, om dergelijke ESPs op te dragen om stortingen en terugtrekking van uw Rekening te behandelen en u bent onherroepelijk ermee eens dat wij dergelijke instructies in uw naam in opdracht kunnen geven overeenkomstig met uw verzoeken zoals voorgelegd gebruikend de relevante eigenschap op onze website. U komt overeen om aan de voorwaarden en termen van gebruik van alle toepasselijk ESP gebonden te zijn, en deze Overeenkomst in de gebeurtenis of conflict tussen deze Overeenkomst en ESP voorwaarden en termen zal heersen.

13. Cash Outs:

Uw rekeningssaldo is de hoeveelheid echt geld die Spelen van het Geld t in uw Rekening wordt gehouden om tot de Echt Geld  Spelen toegang te hebben, plus of minus het misschien gegroeide gewonnen of verloren bedrag, minder elk rake of ingangsprijzen, minder enige bedragen die eerder door u worden verbeurd of bedragen die door BackgammonMasters teruggetrokken of toegeschreven worden vervolgens de een of andere bekende of veronderstelde fraude of wegens stortingen of andere transacties die door uw bank of relevante derde banken (hetzij als resultaat van ontoereikende fondsen, charge-backs, of andere) of Inactieve Rekening Prijzen (zie hieronder sectie 14) of summen die anders afgetrokken of op de voorwaarden van deze Overeenkomst (het " Rekening Saldo") verbeurd worden. De goedkeuring van cash out verzoeken is onderwerp van beperkte stortingsmethoden, bonusbeperkingen, de Veiligheids Overzichten, en alle andere punten van deze Overeenkomst. Alle bedragen die u terugtrekt zijn  aan de transactiegrenzen onderworpen en zijn aan verwerkingsprijzen met uw geselecteerde terugtrekkingsmethode gebonden. Als er een prijs voor de terugtrekkingsverwerking is, zal u tijdens het selecteren van uw terugtrekkingsmethode op de hoogte gebracht worden. Verder, kan BackgammonMasters elk bedrag van het winnen inhouden en melden om de een of andere toepasselijke wet te voldoen. Alle federaal, staat, en lokale belastingen in verbinding met gewonnen bedragen zijn u enige veraantwoordelijkheid, tenzij het anders door BackgammonMasters wordt gespecificeerd. De Saldi van de rekening kunnen niet overgemaakt, gesubstitueerd of voor een andere prijs worden teruggekocht worden. De betaling van fondsen die u uithaalt zal door check, whire, creditcard, en/of een andere manier worden verricht die BackgammonMasters in zijn enige discretie selecteert, hoewel wij proberen zullen om het aan uw voorkeur aan te passen zoals die door u wordt vermeld wanneer u registreert. De betalingen zullen zodra redelijk mogelijk verricht worden, hoewel er wel vertragingen kunnen zijn die aan Overzichten van de Veiligheid die door BackgammonMasters wordorden ondernomen toe te schrijven zijn, of om andere reden om die BackgammonMasters het noodzakelijk acht om betaling te vertragen.

14. Bonussen, Promoties en Prijzen:

BackgammonMasters behoudt zich het recht voor om elke promotie en of bonus te annuleren die op de een of andere moment wordt aangeboden. BackgammonMasters heeft enige beslissingsbevoegdheid in verband met wie verkiesbaar is om bonussen te ontvangen. BackgammonMasters mag elke promotieaanbieding op elk ogenblik stoppen. Geen promotiebonus of aanbiedingen kunnen met een andere aanbiedingen gecombineerd worden.

BackgammonMasters behoudt zich het recht voor om foto's van wedstrijden en prijswinnaars te vragen en deze materialen op de website en in promotiematerialen te publiceren. BackgammonMasters kan de ontvangst van prijzen tot de voorlegging van die foto's en/of materialen terughouden.

15. De Prijzen voor een Inactieve Rekening:

Als u uw Rekening door "inloggen " in uw Rekening, uw Rekening Naam en wachtwoord gebruikend voor een periode van 180 dagen niet bezoekt hebt, zal uw Rekening Inactief worden geacht, en zal BackgammonMasters het recht hebben om een administratieve prijs van $5 aan te rekenen die aan het begin van elke kalendermaand dat de Rekening Inactief blijft wordt geladen en kan het zelfde van uw Saldo van de Rekening aftrekken. De beleidsprijs zal niet meer aangerekend worden als uw Rekening voorafgaand dat de maandelijkse prijs wordt afgetrokken gereactiveerd wordt.

SECTIE II Verbeuring; De Sluiting van de rekening; Beëindiging

1. Verbeuring & Sluiting

1.1 BackgammonMasters behoudt zich het recht voor uw Rekening op te schorten, om gelden in de rekening te bevriezen, uw gebruik te eindigen, en een andere actie , zoals noodzakelijk, te ondernemen, als:

 1. Bent u in breuk van de een of andere punt van deze Overeenkomst;
 2. Bent u belast met, veroordeeld van, in verdacht van online fraude, vaardigheidsspelen fraude, of een ander type van frauduleus gedrag. Voor deze doeleinden, omvat de fraude collusie of een andere ongepaste activiteiten die BackgammonMasterss Spelen, Servers, of reputatie konden berokkenen.
 3. Hebt u de een of andere aankopen of stortingen die u aan uw Rekening maakte "teruggevraagt" of ontkend;
 4. Als u failliete of analoge werkzaamheden ergens in de wereld gebeuren.

1.2 Als nadat een Overzicht van de Veiligheid is uitgevoerd u één van beiden hebt:

 1. Gevonden om niet overeenkomstig met deze Overeenkomst geweest te zijn; of
 2. Geen bevredigend reactiesbinnen een redelijk tijdkader aan BackgammonMasters verstrekt, zoals in het verzoek van het veiligheidsoverzicht wordt gespecificeerd of binnen 30 dagen, als geen tijdkader is gespecificeerd.

Dan zult u alle rekeningssaldi verbeuren, en uw rekening zal gesloten worden. U zult voor 5 jaar geen andere rekening mogen openen.

2. Beëindiging:

U hebt het recht om uw Rekening te sluiten en deze Overeenkomst op elk ogenblik te eindigen door een e-mail te verzenden of ons te contacteren gebruik maakend van een van de methoden die bij Contacter ons wordt geschetst en wij zullen binnen een redelijk tijdkader antwoorden op voorwaarde dat u voor activiteit op uw Rekening verantwoordelijk zult zijn tot dat de dergelijke sluiting door ons is uitgevoerd. BackgammonMasters heeft het recht om deze Overeenkomst door een bericht (of geprobeerd bericht) aan u naar het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt onmiddellijk te eindigen. Waar BackgammonMasters als resultaat van een ontbroken Overzicht van de Veiligheid heeft geëindigd, zijn alle  Saldi van de Rekening in uw Rekening niet terugbetaalbaar en als verbeurd geacht.

SECTIE III Schadevergoeding en Aansprakelijkheid

1. Schadevergoeding:

U komt overeen om BackgammonMasters, zijn werknemers, ambtenaren, directeuren, vergunninghouders, licentiegevers, filialen, en dochterondernemingen onschuldig te houden en verder overeen te komen om hen alle kosten, uitgaven, aansprakelijkheden, en schade van elke aard volledig te vergoeden die zich als resultaat van uw breuk van deze Overeenkomst kunnen voordoen.

2. Beperkte Aansprakelijkheid van BackgammonMasters.com  

 1. Al gebruik van Software BackgammonMasters, Servers, en Spelen is op uw enig discretie, optie, en risico. BackgammonMasters zul niet voor elke computerdefecten verantwoordelijk gehouden worden die door de Software, of door de eventuele misbruik van middelen dat aan u door BackgammonMasters wordt verleend veroorzaakt worden.
 2. Risicos, betrokken in de kwaliteit, het gebruik, en de presentatie van van alle BackgammonMasters Diensten, Spelen, en Software, zijn van de gebruiker verstonden.
 3. BackgammonMasters moet niet voor schade, verliezen, kosten, of uitgaven verantwoordelijk of juridisch aansprakelijk worden gehouden in verbinding met  deze overeenkomst of uw gebruik van de Diensten, de Spelen, of de Software. BackgammonMasters zal zelfs niet verantwoordelijk gehouden worden als de schade wegens achteloosheid, contractbreuk, of om een andere reden voorkomt, zelfs als BackgammonMasters vroegere waarschuwing van de mogelijkheid van dergelijke schade ontving.
 4. BackgammonMasters zal niet voor probleem in de software, met inbegrip, maar beperkt niet tot, bugs, virussen, en defecten, aansprakelijk zijn noch zal BackgammonMasters voor schade aan uw computermateriaal of software aansprakelijk gehouden worden
 5. BackgammonMasters wordt niet vereist om een reservenetwerken of systemen te verstrekken. Overtolligheden in netwerken of systemen zullen BackgammonMasterss enige discretie zijn.
 6. In elk geval zal  Backgammon Masterss maximumaansprakelijkheid voor u of een andere partijen betrokken bij deze Overeenkomst niet het bedrag overschrijden dat door de Gebruiker in rake of prijzen in het vorige kalenderjaar is betaald worden.
 7. Geen deel van deze Voorwaarden Sluit de aansprakelijkheid van die BackgammonMasters in het geval van fraude of van lichamelijk letsel of dood kan hebben uit, die door BackgammonMasterss achteloosheid wordt veroorzaakt.

SECTIE IV - Diverse

1. Dispuuten:

BackgammonMasterss backgammon werkt de software gebruikend een Random Number Generator (RNG) die door een onafhankelijke auditor is getest. Door deze Overeenkomst te ondertekenen, aanvaardt u dat even welk verschil in resultaten tussen de Software die op uw hardware werkt, en server zullen gebaseerd op de serversresultaten worden opgelost. Voorts zullen de backgammonMasterss- verslagen het definitieve gezag in het bepalen van de termijnen van uw participatie in de Spelen en even welke activiteit die daarvan voortvloeit zijn.

Dispuut Resolutie:

Als u enig dispuut met betrekking van de een of andere resultaat in de Spelen of een andere activiteit bij BackgammonMasters.com hebt, moet u uw klacht aan ons binnen veertien (14) dagen na het incident per e-mail aan Dispute@BackgammonMasters.com. schriftelijk voorleggen. U kunt berichten ook schriftelijk aan ons voorleggen bij JD Lucky Skill Limited: Player Claims, BackgammonMasters.com, Atho 3 V.CHR., Agioi Omologites, PC 1087, Nicosia, Cyprus. Merkt u aub op elke reacties op uw e-mailadres aangezien het in uw rekening vermeld is zullen gemaakt worden. Ben zeker om ons op de hoogde te houden van veranderingen, en uw e-mail regelmatig voor berichten van BackgammonMasters te controleren.

2. Taak:

In het geval van fusie, aanwinst, gedeeltelijke fusie, of gedeeltelijke aanwinst, behouden wij ons het recht voor deze Overeenkomst helemaal of gedeeltelijk en zonder bericht, aan de een of andere entiteit over te schrijven, toe te wijzen of, en sublicense of ertoe te verbinden, en u zal geacht worden om aan dergelijke taak toe te stemmen. U kunt niet toewijzen, sublicense, of op de een of andere manier de een of andere van uw rechten of verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst overschrijven.

3. De Rechten van de Derde:

Behalve voor zover deze Overeenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat een derde in hun eigen recht een termijn van deze Overeenkomst kan afdwingen, heeft een persoon die geen partij aan deze Overeenkomst is geen recht krachtens lokale wet of statuut om op de een of andere termijn van deze Overeenkomst te vertrouwen of deze af te dwingen, terwijl dit niet het recht of remedie van een derde beïnvloedt die bestaat of beschikbaar is anders dan krachtens lokale wet of statuut.

4. Volledige Overeenkomst, Wijziging en Amendementen:

U begrijpt volledig en komt overeen dat u aan deze Overeenkomst en zoals deze en/of van tijd tot tijd gewijzigd door ons bij onze enige discretie wordt gewijzigd bent gebonden. BackgammonMasters kan deze Overeenkomst op elk ogenblik wijzigen door de gewijzigde Overeenkomst op de relevante pagina van BackgammonMasters.com of op elke website door die u tot de Diensten toegang hebt te publiceren. Zulk wijziging zal een onmiddellijk na het publiceren en in elk geval binnen 30 dagen na publicatie effect hebben. Als om het even welke wijziging voor u onaanvaardbaar is, moet uw enige toevlucht deze Overeenkomst eindigen. Uw voortdurend gebruik van de Software na de 30 dagperiode of uw ontvangstbewijs van bericht zal bindende goedkeuring van de wijziging worden geacht.

Het is uw enige verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst en amendementen te elke keer dat u spelt te bekijken. Deze Overeenkomst, alle Voorwaarden en documenten verwezen om de volledige en definitieve overeenkomst tussen u en ons hierin te vertegenwoordigen en om alle vroegere overeenkomsten tussen u en ons te vervangen.


      Backgammon | Blackjack | Poker | Site Overzicht | Filiaalen | Vertel een Vriend | Voorwaarde | Privacy Beleid
©Copyright BackgammonMasters.com Group 2007. Alle Rechte voorbehouden.