Privacy Beleid

Bij BackgammonMasters.com is uw privacy is van uiterst belang. Wij zijn geëngageerd uw persoonlijke informatie te berschermen en ervoor te zorgen dat deze slechts gebruikt zoulen worden als nodig om uw BackgammonMasters- Rekening veilig en effectief in werking te stellen. Wij beveiligen al gebruikersinformatie door de gebruik van 128-bit SSl encryptie. Wij verkopen of geven nooit de een of andere privé informatie aan een of andere derde behalve zoals nodig voor betalingsverwerking of wettelijke doeleinden.

 1. Persoonlijke Verzamelde Informatie: Bij BackgammonMasters, overwegen wij de informatie die wordt gebruikt om een persoon te identificeren hun "Persoonlijke Informatie." In deze categorie omvatten wij; naam en achternaam, geboorte datum, fysiek adres, postadres, e-mailadres, telefoonnummerl, en creditcardinformatie. Verder informatie kan in sommige gevallen vereist worden. U zal voor uw Persoonlijke Informatie worden gevraagd wanneer u voor een nieuwe rekening registreert, een storting maakt, of andere transacties, de BackgammonMasters Servers gebruikend, uitvoert.

 2. BackgammonMasters behoudt zich het recht voor een logboek van uw activiteiten die onze servers impliceren te registreren, met inbegrip van uw IP adres, uw tijd en datum van toegang, de Web-pagina's die u binnen ons plaats hebt bezocht, rapporten over softwareneerstorting, type van browser, en taalgebruik. Deze informatie is noodzakelijk om de beste mogelijke dienst aan onze gebruikers verlenen te blijven, en wordt niet op de een of ander manier voor Diensten en Spelen gebruikt die niet relevant voor BackgannomMasters is.

 3. Kinderen: De minderjarigen (die onder de leeftijd van 18 en die onder de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid in hun jurisdicties) mogen noch de Software gebruiken of de Spelen spelen die door BackgammonMasters worden verstrekt, noch kunnen zij aan wedstrijden of toernooien met betrekking tot BackgammonMasters deelnemen. BackgammonMasters behoudt zich het recht voor op elk ogenblik om bewijs van leeftijd, zowel vóór het spel, als ook tijdens spel te vragen als er verdenking is dat een speler onder de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid zou kunnen zijn. Bovendien, kunnen wij tot uw Persoonlijke Informatie toegang moeten hebben en deze in dit opzicht verifiëren. Als wij bewust worden dat een minderjarige heeft geprobeerd persoonlijke informatie voor te leggen of dit heeft gedaan, zullen wij deze informatie niet goedkeuren en zullen maatregelen treffen om dergelijke informatie uit onze verslagen te verwijderen.

 4. De Verantwoordelijkheid voor uw GebruikersRekening: U bent verantwoordelijk voor elk gevoerd acties die uw gebruikersrekening gebruiken. U wordt geadviseerd om uw Naam van de rekening en wachtwoord geheim te houden zonder door anderen gezien of gebruikt te worden. Als uw identiteit incorrect wordt gebruikt, bent u alleen verantwoordelijk voor elke gevoerd acties die uw Rekening gebruiken. Als u gelooft dat uw Naam van de rekening en/of wachtwoord in het een of andere geval zijn gecompromitteerd, zal u het ondersteuningsteam bij BackgammonMasters onmiddellijk op de hoogte moeten brengen.

 5. Naast de hierboven vermelde informatie, behoudt BackgammonMasters zich het recht voor informatie van online verkopers en dienstverleners die u naar de plaats BackgammonMasters.com verwijzen te verzamelen, en van klantenlijsten die rechtmatig van derde verkopers worden aangelert. Bovendien kan BackgammonMasters de diensten van derde dienstverleners in dienst nemen om technische steun te verlenen, uw online transacties te verwerken, en uw online Rekeningen te handhaven. Wij zullen toegang tot elke informatie hebben die u aan dergelijke verkopers, dienstverleners, en diensten van derde elektronische handel beschikbaar stelt. Deze informatie kan slechts aan ons personeel en aan derden, die bij de voltooiing van uw transacties of steun van uw gebruik van de Dienst betrokken zijn worden onthuld. Wij treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze regelingen met derde dienstverleners en online verkopers uw privacy beschermen.

 6. Informatie Gebruik: Wij gebruiken de Persoonlijke Informatie die wij van u hebben ontvangen om onze Dienst te leveren, klantenondersteuning te verlenen, noodzakelijke veiligheid te ondernemen en identificatie aanneming controles, om uw online transacties te verwerken, bepaalde bedrijfsvereisten te voldoen, en voor de een of andere doel met betrekking van de verrichting van de Dienst.

 7. Tenzij u hebt verkozen om geen promotieinformatie te ontvangen, kunnen wij uw Persoonlijke Informatie (met inbegrip van uw e-mailadres en telefoonnummer) ook gebruiken om u over de een of andere gelijkaardige producten, de diensten en promoties, met inbegrip van andere online gokkenproducten van van te informeren. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet verkopen, huren of delen behalve zoals het in deze Sectie van Beleid van Privacy wordt geplaatst.

 8. Grenzen van Vertrouwelijkheid: Wegens wettelijke, regelgevende en veiligheids omgeving, zou BackgammonMasters.com vereist zijn, in bepaalde omstandigheden, om persoonlijk identificeerbare informatie over u te onthullen. BackgammonMasters.com kan uw Persoonlijke Informatie ook onthullen als wij in goed geloof geloven dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn: (i) om enig wettelijk proces na te leven dat op ons wordt gediend; (ii) om ons rechten of bezit te beschermen en te verdedigen; (iii) om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen.

 9. Uitstappen. U kunt van het ontvangen van promotiemededelingen "uitstappen" waar dergelijke optie op de BackgammonMasters.com- website of de Dienst of in een e-mail van ons beschikkbar is of u kunt op elk ogenblik door een e-mail naar privacy@BackgammonMasters.com, of door aan ons te schrijven bij de Dienst van de Klant, BackgammonMasters.com, JD Lucky Skill Ltd, 212 Piccadilly, Londen W1J 9HG uitstappen. Bovendien kunt u ons op de voornoemde adressen contacteren als u: (i) de nauwkeurigheid van de Persoonlijke Informatie wilt bevestigen die wij over u hebben verzameld; (ii) uw Persoonlijke Informatie zou willen bijwerken of uw Persoonlijke Informatie wissen; en/of (iii)als u klachten betreffende ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie heeft. Indien gevraagd, zullen wij informatie veranderen die u aan ons hebt verstrekt of informatie merken om toekomstig gebruik te belemmeren, op voorwaarde dat u bewijs levert die wij redelijk voor dergelijke veranderingen vereisen.

 10. Cookies: BackgammonMasters behoudt zich het recht voor cookies, kleine tekstdossiers die op uw computer of materiaal worden opgeslagen wanneer u bepaalde online pagina's bezoekt die uw voorkeur registreren, te gebruiken. Wij zullen u een tijdelijk cookie kunnen verzenden wanneer u www.BackgammonMasters.com- website bezoekt. Wij gebruiken cookies om de gebruik van de BackgammonMasters.com site te volgen. Wij kunnen de gegevens die van cookies geproduceerd worden gebruiken om statistische gegevens over uw gebruik van onze website te compileren. Bovendien kunnen wij cookies voor bepaalde veiligheidszorgen gebruiken. In geen gebeurtenis zullen wij cookies gebruiken om inlichtingen aan derde te verstrekken, noch zullen wij cookies gebruiken om uw gebruik van andere sites te volgen.

 11. Toestemming aan Gebruik van Elektronische Dienstverleners - ESPs. Om spelen voor echt geld op de Dienst te spelen zal u geld moeten naar ons verzenden, en geld van ons ontvangen van. Wij kunnen derde elektronische betaling bewerkers en/of financiële instellingen ("ESPs") gebruiken om dergelijke financiële transacties te verwerken. Door dit Beleid van Privacy goed te keuren, stemt u toe dat Persoonlijke Informatie, noodzakelijk voor de verwerking van transacties met ESPs, met inbegrip van, waar noodzakelijk, de overdracht van informatie buiten uw land, worden gedeeld,. Wij treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze regelingen met ESPs uw privacy beschermen.

 12. Internationale Overdrachten: De van de Dienst verzamelde Persoonlijke Informatie kan in he teen of andere land in welk wij of onze filialen, leveranciers, dochterondernemingen, of agenten zijn,  opgeslagen en verwerkt worden. Door de Dienst te gebruiken, stemt u aan elk overdracht van informatie buiten uw land toe. Niettemin, treffen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat onze filialen, agenten, dochterondernemingen, en leveranciers onze normen van privacy ongeacht hun plaats naleven.

 13. De Praktijken van de Derde: Hoewel BackgammonMasters zijn beste doet om alleen met betrouwbare online plaatsen te werken, neemt BackgammonMasters geen verantwoordelijkheid voor informatie dat u aan derde online sites verstrekt die met of van de BackgammonMasters- website verlinkt zijn. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, filiaalplaatsen en advertisers. Aangezien deze derdesites niet door BackgammonMasters in werking worden gesteld, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor hun privacybeleid, in het geval dat er ere en is. Wij adviseren dat u hun privacybeleid te lezen voor dat u informatie op de een of andere website voorlegt.

 14. Toestemming aan het Overzicht van de Veiligheid: Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik een veiligheidsoverzicht te leiden om uw identiteit, leeftijd, de registratiegegevens die door u worden verstrekt, en uw gebruik van de Dienst en uw financiële transacties voor potentiële breuk van onze Overeenkomst van de Vergunning van de Eindgebruiker en van toepasselijke wet te verifiëren. Door dit Privacybeleid goed te keuren, machtigt u ons, onze personeel, filialen, dochterondernemingen, agenten, en leveranciers om uw Persoonlijke Informatie te gebruiken en uw Persoonlijke Informatie aan derden voor het bevestigen van de informatie u aan ons in de loop van het gebruiken van de Diensten hebt verstrekt te onthullen met inbegrip van, waar noodzakelijk, de overdracht van informatie buiten uw land. De overzichten van de veiligheid kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot het opdracht geven van een kredietrapport en/of anders het verifiëren van de informatie die u tegen derdegegevensbestanden verstrekt. Bovendien, om deze veiligheidsoverzichten te vergemakkelijken, komt u overeen om dergelijke informatie of documentatie te verstrekken om die wij u kunnen verzoeken.

 15. BackgammonMasters behoudt zich het recht voor software te gebruiken om te bepalen of andere actieve processen die op uw hardware werken een bedreiging, of door kunstmatige intelligentie te gebruiken om de Spelen te spelen of door de BackgammonMasters Software te veranderen, voor het Systeem van BackgammonMasters.com vertegenwoordigen.

Ontkenningen:

Wettelijke Ontkenning: BackgammonMasters zullen geen aansprakelijkheid voor de een of andere gebeurtenissen voorbij onze directe controle veronderstellen. Ondanks beste inspanningen van BackgammonMasters's om uw privacy te handhaven, kunnen wij wegens de aard van de technologie en software niet waarborgen, noch vertegenwoordigen dat er foutlooze prestaties betreffende de privacy van uw persoonlijke informatie zal zijn. BackgammonMasters zal niet voor de een of andere indirecte, bijkomende, gewichtige, of bestraffende schade met betrekking tot het gebruik of de uitgave van Persoonlijke Informatie aansprakelijk zijn.

Fusies en Aanwinsten: Als wij ooit voor faillissement indienen of door een derde verworven worden, met een derde fusioneren, alles of een gedeelte van onze activa verkopen, of anders wezenlijk elk van onze relevante activa naar een derde overschrijven, hebben wij het recht om de Persoonlijke Informatie en al andere informatie die u aan ons door de Dienst hebt verstrekt met potentiële en verdere bedrijfs en fusiepartners te delen, maar zij zullen uw termijnen van gebruik niet kunnen veranderen zonder of een direct bericht of een wachtende periode van 30 dagen vanaf de tijd het beleid op de BackgammonMasters- website is veranderd worden.

Wij kunnen periodieke veranderingen in deze Sectie van Privacybeleid aanbrengen die aan u door het posten van de gewijzigde termijnen op de website zal meedelen. Wij adviseren u om deze Sectie van Privacybeleid regelmatig te bezoekenon.

      Backgammon | Blackjack | Poker | Site Overzicht | Filiaalen | Vertel een Vriend | Voorwaarde | Privacy Beleid
©Copyright BackgammonMasters.com Group 2007. Alle Rechte voorbehouden.