Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Ενότητα Α΄ – Γενικά – Άδεια και Όροι Χρήσης

Η παρούσα σύμβαση (η "Σύμβαση") στο σύνολό της καθώς οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις του BackgammonMasters θα πρέπει να μελετηθούν από σάς (το "Χρήστη" ή "σάς").  Έχετε υπόψη ότι η Σύμβαση συνιστά νόμιμο συμβόλαιο ανάμεσα σε σάς και στη JD Lucky Skill Ltd (στο εξής "BackgammonMasters"), ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής τοποθεσίας στη διεύθυνση www.BackgammonMasters.com (η "Τοποθεσία"). 

Παίζοντας τα Παιχνίδια μας (ο ορισμός παρακάτω) ή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ναι" όταν εγκαθιστάτε το Λογισμικό μας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Σύμβαση. Όταν εγγράφεστε στην τοποθεσία BackgammonMasters.com, συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με την παρούσα Σύμβαση, αναγνωρίζετε ότι η αδυναμία συμμόρφωσής σας με την παρούσα Σύμβαση μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό σας, σε κλείσιμο του λογαριασμού σας, σε κατάσχεση χρημάτων ή/και σε λήψη ένδικων μέτρων εναντίον σας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από το BackgammonMasters και σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται παρακάτω στην παρούσα Σύμβαση. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη σημασία ή τους κανόνες της παρούσας Σύμβασης, προτείνουμε να συμβουλευθείτε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο πριν να κάνετε κλικ στο κουμπί "Ναι" όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό ή/και πριν να προχωρήσετε στη διαδικασία εγγραφής. Αναγνωρίζετε ότι εάν αποδεχθείτε την παρούσα Σύμβαση, θα αρχίσει να σάς παρέχεται αμέσως το όφελος των Υπηρεσιών μας. Ως συνέπεια αυτού, εάν αποδεχθείτε την παρούσα Σύμβαση κατά την εγγραφή σας για τις Υπηρεσίες μας, δεν θα έχετε αργότερα τη δυνατότητα να ακυρώσετε την εγγραφή σας, παρόλο που μπορείτε να τερματίσετε την ισχύ της παρούσας Σύμβασης και να κλείσετε το λογαριασμό σας, σύμφωνα με την παρακάτω Ενότητα Β΄ – 2 – Τερματισμός.

1. ΩΣ ΕΧΕΙ:

Το λογισμικό που διατίθεται για λήψη σε αυτή την τοποθεσία (το "Λογισμικό") εκχωρείται σε εσάς με άδεια χρήσης από το BackgammonMasters, αποκλειστικά και χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης, για προσωπική σας χρήση "ΩΣ ΕΧΕΙ". Το λογισμικό παρέχεται με μοναδικό σκοπό να σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες και να παίζετε τα Παιχνίδια.

Το BackgammonMasters δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με το Λογισμικό, την Τοποθεσία και τα Παιχνίδια, τα οποία σάς παρέχονται όλα "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ", και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με την ποιότητά τους, την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό, την τελειότητα ή την ακρίβειά τους. Παρά τις προσπάθειες του BackgammonMasters να παρέχει κορυφαίας ποιότητας λογισμικό σε όλους τους χρήστες, το BackgammonMasters δεν παρέχει εγγύηση ότι η Τοποθεσία και οι Διακομιστές θα λειτουργούν αδιάλειπτα, έγκαιρα και χωρίς προβλήματα, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται ή ότι οι υπηρεσίες που διατίθενται θα είναι απαλλαγμένες από ιούς ή σφάλματα. Η τοποθεσία BackgammonMasters.com δεν ευθύνεται για βλάβες που προκαλούνται από το Λογισμικό, τα Παιχνίδια ή τους Διακομιστές.

2. Όροι συμμετοχής σε Παιχνίδια:

Στους παρακάτω χρήστες απαγορεύεται η χρήση του Λογισμικού ή η συμμετοχή σε Παιχνίδια:

 1. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.
 2. Άτομα με ηλικία μικρότερη από το έτος ενηλικίωσης που καθορίζεται από τις τοπικές αρχές.
 3. Άτομα που συνδέονται με την Τοποθεσία και προέρχονται από περιοχές στις οποίες η σύνδεση αυτή είναι παράνομη
 4. Άτομα με λογαριασμούς των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί οριστικά ή προσωρινά από το BackgammonMasters.

Παίκτες που εγγράφονται ως επαγγελματική οντότητα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπούν την επιχείρησή τους στην παρούσα Σύμβαση. Κάθε παίκτης που εκπροσωπεί ψευδώς μια επιχειρηματική οντότητα θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν βλάβες στο BackgammonMasters.com ή στην επιχείρηση την οποία εκπροσώπησε.

Όλοι οι παίκτες κατανοούν και αποδέχονται το ότι το BackgammonMasters δεν είναι σε θέση να παρέχει νομική συμβουλή ή βοήθεια και ότι αποτελεί πάντοτε αποκλειστική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι έχετε το κατάλληλο και νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό ή/και να παίζετε τα Παιχνίδια. Η συμμετοχή στα Παιχνίδια εναπόκειται στην αποκλειστική σας κρίση και ευθύνη. Παίζοντας τα Παιχνίδια, αναγνωρίζετε ότι τα Παιχνίδια ή οι Υπηρεσίες δεν είναι προσβλητικά, άδικα ή με οποιονδήποτε τρόπο ανάρμοστα.

3. Παιχνίδια με εικονικά χρήματα και Παιχνίδια με πραγματικά χρήματα:

Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση, μέσω του Λογισμικού μας, σε παιχνίδια και τουρνουά με εικονικά χρήματα ("Παιχνίδια με εικονικά χρήματα") και σε παιχνίδια και τουρνουά με πραγματικά χρήματα ("Παιχνίδια με πραγματικά χρήματα") (τα Παιχνίδια με εικονικά χρήματα και τα Παιχνίδια με πραγματικά χρήματα ονομάζονται συνολικά ως "Παιχνίδια" στο BackgammonMasters).  Δεν απαιτείται αγορά για να παίξετε τα Παιχνίδια με εικονικά χρήματα, πέρα από τυχόν έξοδα που αφορούν την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες, τις χρεώσεις της υπηρεσίας παροχής Internet ή του τηλεπικοινωνιακού φορέα, και μπορείτε να παίξετε τα Παιχνίδια με εικονικά χρήματα χωρίς να στοιχηματίσετε χρήματα. Το BackgammonMasters διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να τροποποιήσει, να καταργήσει ή/και να προσθέσει οποιοδήποτε Παιχνίδι κατά την αποκλειστική του κρίση, με άμεση εφαρμογή και χωρίς ειδοποίηση.

4. Εγγραφή:

Για να παίξετε στο BackgammonMasters.com, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του Λογισμικού και εγγραφή για τη δημιουργία λογαριασμού σε εμάς ("Λογαριασμός"), επιλέγοντας μοναδικό όνομα Λογαριασμού ("Όνομα Λογαριασμού") και κωδικό πρόσβασης και εισάγοντας άλλα στοιχεία που ζητούμε στη φόρμα εγγραφής, όπως, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό τηλεφώνου. Δέχεστε να μας παρέχετε μόνο πραγματικά, πλήρη και ενημερωμένα στοιχεία και επιπλέον δέχεστε να ενημερώνετε κατάλληλα αυτά τα στοιχεία, ώστε να διατηρούνται πραγματικά, πλήρη και ενημερωμένα. Όταν κάνετε κατάθεση, η διαδικασία εγγραφής παίκτη θα συμπεριλαμβάνει για σάς την επιλογή να επιβεβαιώνετε ή να τροποποιείτε στοιχεία που έχετε υποβάλει κατά τη διαδικασία εγγραφής και τα οποία είναι ανακριβή, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση support@BackgammonMasters.com για να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές.

5. Ένας Λογαριασμός ανά Παίκτη:

Παρόλο που το Όνομα Λογαριασμού σας μπορεί να είναι οποιοδήποτε όνομα της επιλογής σας, όταν σάς ζητούμε το ονοματεπώνυμό σας πρέπει να χρησιμοποιείτε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, όπως εμφανίζεται στην πιστωτική σας κάρτα ή σε άλλη μέθοδο πληρωμής, καθώς και τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείτε για αυτές τις μεθόδους πληρωμής. Εάν τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε στο BackgammonMasters.com δεν συμφωνούν ΑΚΡΙΒΩΣ με το ονοματεπώνυμο στην πιστωτική σας κάρτα ή σε άλλο λογαριασμό πληρωμών για την κατάθεση ή λήψη χρημάτων στο Λογαριασμό σας, ο Λογαριασμός σας ενδέχεται να μην πιστώνεται και να υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται στην Ενότητα Β΄ – 1 παρακάτω. Απαγορεύεται να διατηρείτε περισσότερους από ένα Λογαριασμό στο BackgammonMasters.com. Εάν έχετε περισσότερους από ένα (1) Λογαριασμό, ή Λογαριασμούς ε διαφορετικά ονόματα, τότε θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για να ρυθμίσουμε τους Λογαριασμούς σας έτσι ώστε να έχετε μόνο έναν. Εάν χάσετε το Όνομα Λογαριασμού ή τον κωδικό πρόσβασής σας, ενημερώστε μας για να σας το αντικαταστήσουμε στη διεύθυνση support@BackgammonMasters.com.

6. Κανόνες και διαδικασίες των Παιχνιδιών:

Πρέπει να παίζετε τα Παιχνίδια σύμφωνα με τους κανονισμούς που καθορίζονται στην ενότητα Τρόπος παιχνιδιού της τοποθεσίας BackgammonMasters.com και κάθε άλλη ιστοσελίδα του BackgammonMasters.com που αφορά ειδικά και διέπει κάθε επιμέρους συμβάν, παιχνίδι ή τουρνουά. Αναγνωρίζετε και δέχεστε την επιβολή προμήθειας σε όλα τα παιχνίδια με πραγματικά χρήματα, όπως καθορίζεται στην ενότητα προμηθειών της τοποθεσίας BackgammonMasters.com.

7. Υπάλληλοι εταιρείας:

Οι υπάλληλοι, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι σύμβουλοι και οι αντιπρόσωποι του BackgammonMasters και όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο BackgammonMasters.com και δεν μπορούν να παίξουν ή να συμμετάσχουν σε κανένα παιχνίδι, άμεσα ή έμμεσα. Επιπλέον, κανένα μέλος οικογένειας ή μέλος του νοικοκυριού των προαναφερθέντων δεν έχει δικαίωμα να εγγραφεί στο BackgammonMasters ή να παίζει τα Παιχνίδια. Για το σκοπό αυτό, η οικογένεια περιλαμβάνει όλους τους συγγενείς πρώτου βαθμού, καθώς και όλα τα μέλη του νοικοκυριού. Επιπλέον, οι υπάλληλοι του BackgammonMasters ή οποιασδήποτε άλλης συνεργαζόμενης εταιρείας δεν επιτρέπεται να βοηθούν εγγεγραμμένους Χρήστες με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος θα παρείχε στο Χρήστη αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι άλλων εγγεγραμμένων Παικτών.

8. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα:

Οι όροι "BackgammonMasters", "Παγκόσμιο Δίκτυο Ταβλιού" και "World Backgammon Network" είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή/και εμπορικές ονομασίες του BackgammonMasters ή μιας από τις εταιρείες ή αντιπροσώπους του ομίλου. Οι λογισμικό, οι εικόνες, τα βίντεο, ο ήχος και το κείμενο (και οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά τα παραπάνω) που εμφανίζονται στο λογισμικό ή στην τοποθεσία ανήκουν στο BackgammonMasters ή σε μία από τις εταιρείες ή/και αντιπροσώπους του ομίλου και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (copyright) ή/και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να αποκτήσετε δικαιώματα σε περιεχόμενο που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα (copyright) ή σε εμπορικά σήματα και δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε χωρίς γραπτή άδεια από το BackgammonMasters.

9. Λογισμικό:

Επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση του Λογισμικού σε σκληρό δίσκο ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης, καθώς και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Λογισμικού, με τον όρο ότι η χρήση και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας προορίζεται για προσωπική σας χρήση για τη συμμετοχή σας στα Παιχνίδια σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και, επιπλέον, ότι η εγκατάσταση και η χρήση πραγματοποιούνται με υπολογιστή του οποίου είστε κύριος χρήστης.

Η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας του Λογισμικού αποτελούν σημαντικά εμπορικά μυστικά του BackgammonMasters ή/και των εταιρειών ή/και αντιπροσώπων του ομίλου. το Λογισμικό παρέχεται σε σάς με το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιείται μόνο για τα Παιχνίδια που διατίθενται από το BackgammonMasters σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Τοποθεσίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, ανάλυσης, αποσυμπίλησης, αποσυναρμολόγησης ή άλλης προσπάθειας αποκάλυψης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού ή μέρους του.

Επίσης απαγορεύεται η δημιουργία, δημοσίευση και διανομή παράγωγων έργων από το Λογισμικό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού για σκοπούς άλλους πέρα από τη σύνδεση με το Διακομιστή μας για συμμετοχή στα Παιχνίδια του BackgammonMasters σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Τοποθεσίας. Δέχεστε ότι δεν επιτρέπεται η αποστολή, μεταφορά ή εξαγωγή του Λογισμικού σε οποιαδήποτε χώρα, καθώς και ότι δεν θα χρησιμοποιείται με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από ισχύοντες νόμους, περιορισμούς ή κανονισμούς.

10. Χρήματα λογαριασμού:

Τα εικονικά χρήματα δεν έχουν καμία αξία και διατηρούνται χωριστά από τα πραγματικά χρήματα στο λογαριασμό σας. Τα εικονικά χρήματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε λογαριασμό πραγματικών χρημάτων, ούτε να εξαργυρωθούν σε κάποιο νόμισμα.

Για να παίξετε παιχνίδια με πραγματικά χρήματα, θα οφείλετε να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό σας με κάποια από τις μεθόδους που καθορίζονται από το BackgammonMasters.com. Μέθοδοι πληρωμής μπορούν να ενημερωθούν, να προστεθούν ή να καταργηθούν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από το BackgammonMasters. Αυτά τα χρήματα θα κατατίθενται στο λογαριασμό σας αμέσως μόλις ληφθούν από το BackgammonMasters ή/και τους αντιπροσώπους του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό πραγματικών χρημάτων σας στο BackgammonMasters για οποιονδήποτε σκοπό πέραν του να παίξετε παιχνίδια με πραγματικά χρήματα και, στην περίπτωση που το BackgammonMasters αντιληφθεί ότι έχετε παραβιάσει την παραπάνω διάταξη, το BackgammonMasters διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει αμέσως την πρόσβασή σας στα παιχνίδια, να τερματίσει το λογαριασμό σας και να κατασχέσει όσα χρήματα υπάρχουν στο λογαριασμό πραγματικών χρημάτων σας.

Το BackgammonMasters.com διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει ανώτατα και κατώτατα όρια κατάθεσης στο λογαριασμό σας, ανάλογα με το ιστορικό σας στο BackgammonMasters, τη μέθοδο πληρωμής και άλλους παράγοντες που καθορίζονται αποκλειστικά από το BackgammonMasters.

Το BackgammonMasters δεν είναι τράπεζα και τα χρήματα δεν ασφαλίζονται από κανέναν ασφαλιστικό φορέα.

Όλες οι πληρωμές προς και από το λογαριασμό σας πρέπει να πραγματοποιούνται στα νομίσματα που καθορίζονται στην Τοποθεσία και απαγορεύεται να περιέχουν τόκο. Το BackgammonMasters διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να προσθέτει και να καταργεί διαθέσιμες νομισματικές μονάδες. Όλες οι πληρωμές στο λογαριασμό σας πρέπει να προέρχονται από λογαριασμό του οποίου είστε ο επώνυμος νόμιμος κάτοχος.

11. Εταιρείες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ESP - Electronic Service Providers):

Προκειμένου να παίξετε παιχνίδια με πραγματικά χρήματα, θα σας ζητηθεί να στείλετε χρήματα σε εμάς, καθώς και να λάβετε χρήματα από εμάς. Το BackgammonMasters μπορεί να χρησιμοποιεί εταιρείες επεξεργασίας ηλεκτρονικών πληρωμών ή/και οικονομικά ιδρύματα (ESP) για την επεξεργασία οικονομικών συναλλαγών. Μας εξουσιοδοτείτε αμετάκλητα, όπως αρμόζει, να συμβουλεύουμε τις εταιρείες αυτές να χειρίζονται τις καταθέσεις και αναλήψεις από το λογαριασμό σας και δέχεστε αμετάκλητα το ότι μπορούμε να παρέχουμε τέτοιες οδηγίες εκ μέρους σας, σύμφωνα με τα αιτήματά σας όπως υποβάλλονται μέσω της σχετικής δυνατότητας στην ηλεκτρονική μας τοποθεσία. Συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης κάθε εταιρείας ESP και, σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και των όρων και προϋποθέσεων της εταιρείας ESP, θα υπερισχύει η παρούσα Σύμβαση.

12. Εξαργυρώσεις:

Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι το ποσό των πραγματικών χρημάτων που υπάρχουν στο λογαριασμό σας για δυνατότητα συμμετοχής σε παιχνίδια με πραγματικά χρήματα, συν ή μείον τυχόν προκύπτοντα κέρδη ή ζημίες, μείον τυχόν προμήθειες και έξοδα συμμετοχής, μείον τυχόν ποσά που αφαιρέθηκαν με ανάληψη από σάς ή με κατάσχεση ή με απαίτηση από το BackgammonMasters λόγω γνώσης ή υποψίας απάτης ή λόγω απόρριψης ή ακύρωσης καταθέσεων ή άλλων συναλλαγών από την τράπεζά σας ή από άλλη σχετική τράπεζα (είτε ως αποτέλεσμα ανεπαρκούς υπολοίπου, επιβαρύνσεων ή άλλης αιτίας), μείον τυχόν χρεώσεις ανενεργού λογαριασμού (δείτε την ενότητα 14 παρακάτω) ή τυχόν ποσά που αφαιρέθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ("Υπόλοιπο λογαριασμού"). Για την αποδοχή αιτήσεων εξαργύρωσης ισχύουν περιορισμοί κατάθεσης, περιορισμοί μπόνους, έλεγχοι ασφάλειας και άλλοι όροι της παρούσας Σύμβασης. Για όλα τα ποσά που αποσύρετε ισχύουν τα όρια συναλλαγών και τυχόν έξοδα επεξεργασίας που σχετίζονται με τη μέθοδο ανάληψης που επιλέγετε. Εάν υπάρχει χρέωση επεξεργασίας ανάληψης, θα ενημερώνεστε σχετικά κατά την επιλογή της μεθόδου ανάληψης. Επιπλέον, το BackgammonMasters μπορεί να δηλώνει και να παρακρατεί τυχόν ποσά από κέρδη, με σκοπό τη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόδοση όλων των κρατικών και τοπικών φόρων που σχετίζονται με κέρδη που λαμβάνετε αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από το BackgammonMasters. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά, αντικατάσταση ή εξαργύρωση υπολοίπων λογαριασμού για κανένα άλλο έπαθλο. Η πληρωμή χρημάτων που αποσύρετε γίνεται με τραπεζική επιταγή, τηλεφωνική επιταγή, πιστωτική κάρτα ή/και με κάθε άλλον τρόπο τον οποίο επιλέγει το BackgammonMasters κατά την αποκλειστική κρίση του, παρόλο που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας, όπως μας τις γνωστοποιείτε κατά την εγγραφή σας. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται όσο το δυνατό ταχύτερα, παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω ελέγχου ασφάλειας που διεξάγεται από το BackgammonMasters, ή για οποιονδήποτε λόγο που το BackgammonMasters κρίνει απαραίτητο για την καθυστέρηση των πληρωμών.

13. Χρεώσεις ανενεργού λογαριασμού:

Εάν δεν αποκτήσετε πρόσβαση στο Λογαριασμό σας με "σύνδεση" ("log in") στο Λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Όνομα Λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασής σας για μια περίοδο 180 ημερών, ο Λογαριασμός σας θα θεωρηθεί ανενεργός και το BackgammonMasters θα έχει το δικαίωμα να επιβάλλει έξοδα διαχείρισης $5, στο τέλος κάθε μήνα που ο Λογαριασμός παραμένει ανενεργός, και μπορεί να αφαιρεί το ποσό αυτό από το Υπόλοιπο του Λογαριασμού σας. Έξοδα διαχείρισης δεν θα επιβάλλονται πλέον εάν ο Λογαριασμός σας ενεργοποιηθεί ξανά πριν από την αφαίρεση της μηνιαίας χρέωσης.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ – Κατάσχεση, Κλείσιμο λογαριασμού, Διακοπή

1. Κατάσχεση & Κλείσιμο λογαριασμού

1.1 Το BackgammonMasters διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία του Λογαριασμού σας, να κατακρατήσει χρήματα στο λογαριασμό, να τερματίσει τη χρήση και να λάβει οποιοδήποτε άλλο αναγκαίο μέτρο, στις εξής περιπτώσεις:

 1. Εάν παραβιάζετε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης,
 2. Εάν έχετε κατηγορηθεί ή καταδικαστεί ή είστε ύποπτος για ηλεκτρονική απάτη, για απάτη σε παιχνίδια ικανοτήτων ή για οποιονδήποτε άλλο τύπο απάτης. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, η απάτη περιλαμβάνει τη συνεργία ή άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά που θα μπορούσε να βλάψει τα Παιχνίδια, τους Διακομιστές ή τη φήμη του BackgammonMasters.

 3. Εάν έχετε "αντιχρεώσει" ή αρνηθεί κάποια από τις αγορές ή καταθέσεις που έχετε πραγματοποιήσει στο Λογαριασμό σας,
 4. Εάν έχετε δηλώσει χρεοκοπία ή εάν υπάρχει αντίστοιχη δικαστική απόφαση σε βάρος σας οπουδήποτε στον κόσμο.

1.2 Εάν, ύστερα από την πραγματοποίηση ελέγχου ασφάλειας:

 1. Έχετε βρεθεί μη συμμορφούμενος με την παρούσα Σύμβαση, ή
 2. Δεν παρέχετε ικανοποιητική απάντηση στο BackgammonMasters μέσα σε εύλογο χρονικό πλαίσιο, όπως καθορίζεται στην αίτηση του ελέγχου ασφάλειας ή εντός 30 ημερών, εάν δεν καθορίζεται χρονικό πλαίσιο.

Κατόπιν θα κατασχεθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και ο λογαριασμός σας θα κλείσει. Δεν θα επιτρέπεται να ανοίξετε άλλο λογαριασμό για 5 χρόνια.

2. Διακοπή:

Έχετε δικαίωμα να κλείσετε το λογαριασμό σας και να τερματίσετε την ισχύ της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας μήνυμα email ή επικοινωνώντας μαζί μας με κάποια από τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας και θα απαντήσουμε μέσα σε σύντομο χρόνο, με την προϋπόθεση ότι θα είστε υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του Λογαριασμού σας μέχρι να τον απενεργοποιήσουμε. Το BackgammonMasters έχει δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της παρούσας Σύμβασης αμέσως, ειδοποιώντας σας (ή προσπαθώντας να σας ειδοποιήσει) μέσω της διεύθυνσης email που μας έχετε δώσει. Στις περιπτώσεις όπου η λειτουργία του BackgammonMasters έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα ανεπιτυχούς ελέγχου ασφαλείας, τυχόν χρηματικό υπόλοιπο στο λογαριασμό σας δεν επιστρέφεται και θεωρείται ότι έχει κατασχεθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ – Εξασφάλιση and Ευθύνη

1. Εξασφάλιση:

Δέχεστε ότι το BackgammonMasters, οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι συνεργάτες και οι αντιπρόσωποί του δεν φέρουν καμία ευθύνη και τους απαλλάσσετε από οποιοδήποτε κόστος, ευθύνη και βλάβη που τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της παραβίασης της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους σας.

2. Περιορισμένη ευθύνη του BackgammonMasters.com  

 1. Οποιαδήποτε εκ μέρους σας χρήση του λογισμικού, των διακομιστών και των παιχνιδιών του BackgammonMasters εναπόκειται στην αποκλειστική σας κρίση, επιλογή και ευθύνη. Το BackgammonMasters δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργίες του υπολογιστή που προκαλούνται από το Λογισμικό ή από την κατάχρηση οποιουδήποτε πόρου που σάς έχει παραχωρηθεί από το BackgammonMasters.
 2. Όλοι οι κίνδυνοι που αφορούν την ποιότητα, τη χρήση και τις επιδόσεις όλων των Υπηρεσιών, των Παιχνιδιών και του Λογισμικού BackgammonMasters αναλαμβάνονται από το Χρήστη.
 3. Το BackgammonMasters δεν θεωρείται υπόλογο ή νομικά υπεύθυνο για τυχόν βλάβες, απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την παρούσα σύμβαση ή την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, Παιχνιδιών ή Λογισμικού. Το BackgammonMasters δεν θεωρείται υπόλογο ακόμη κι αν οι βλάβες προκύψουν λόγω αμέλειας, παραβίασης σύμβασης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έστω κι αν το BackgammonMasters έχει προειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων βλαβών.
 4. Το BackgammonMasters δεν θεωρείται υπεύθυνο για τυχόν προβλήματα του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σφαλμάτων κώδικα, ιών και δυσλειτουργιών. Επίσης, το BackgammonMasters δεν θεωρείται υπεύθυνο για τυχόν βλάβες στον υπολογιστή ή στο λογισμικό σας
 5. Το BackgammonMasters δεν έχει υποχρέωση να παρέχει εφεδρικά δίκτυα ή συστήματα. Η προσθήκη επιπλέον δικτύων ή συστημάτων εναπόκειται στην κρίση του BackgammonMasters.
 6. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη ευθύνη του Backgammon Master απέναντί σε σάς ή σε άλλους τους οποίους αφορά η παρούσα Σύμβαση δεν υπερβαίνει το ποσό που κατέβαλε ο Χρήστης σε στοιχήματα ή χρεώσεις που σημειώθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
 7. Κανένα τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν αποκλείει τυχόν ευθύνη του BackgammonMasters σε περίπτωση απάτης ή προσωπικής βλάβης ή θανάτου που προκαλείται από αμέλεια του BackgammonMasters.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ - Διάφορα

1. Διαφωνίες:

Το λογισμικό ταβλιού του BackgammonMasters χρησιμοποιεί σύστημα παραγωγής τυχαίων αριθμών RNG (Random Number Generator) που έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου. Υπογράφοντας την παρούσα Σύμβαση, δέχεστε ότι οποιαδήποτε διαφωνία αποτελεσμάτων ανάμεσα στο Λογισμικό του υπολογιστή σας και στο διακομιστή θα επιλύεται με βάση τα αποτελέσματα του διακομιστή. Επιπλέον, τα αρχεία του BackgammonMasters θα αποτελούν το τελικό κριτήριο για τον προσδιορισμό των όρων συμμετοχής σας στα Παιχνίδια και όλων των δραστηριοτήτων που προκύπτουν από αυτή τη συμμετοχή.

Επίλυση διαφωνιών:

Εάν έχετε διαφωνία σχετικά με κάποιο αποτέλεσμα που αφορά τα Παιχνίδια ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στο BackgammonMasters.com, πρέπει να υποβάλετε γραπτώς την ένστασή σας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία του περιστατικού, αποστέλλοντάς μας email στη διεύθυνση Dispute@BackgammonMasters.com. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε σχόλιά σας στη JD Lucky Skill Limited, στη διεύθυνση: Player Claims, BackgammonMasters.com, Atho3 B-C,Agioi Omologites,P.C. 1087,Nicosia, Cyprus. Έχετε υπόψη ότι οι απαντήσεις μας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση email σας, όπως εμφανίζεται στο λογαριασμό σας. Φροντίστε να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές και να ελέγχετε τακτικά το email σας για ειδοποιήσεις από το BackgammonMasters.

2. Εκχώρηση:

Σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μερικής συγχώνευσης ή μερικής εξαγοράς, διατηρούμε το δικαίωμα μεταφοράς, εκχώρησης και παραχώρησης της παρούσας Σύμβασης, μερικώς ή στο σύνολό της, σε άλλη οντότητα χωρίς ειδοποίηση και θα θεωρείται ότι αποδέχεστε την εκχώρηση. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους σας εκχώρηση, παραχώρηση ή γενικώς μεταφορά με οποιονδήποτε τρόπο των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών σας που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση.

3. Δικαιώματα τρίτων:

Εκτός από το βαθμό στον οποίο η παρούσα Σύμβαση προβλέπει ρητά ότι ένας τρίτος φορέας μπορεί για δικό του λογαριασμό να επιβάλλει έναν όρο της παρούσας Σύμβασης, ένα άτομο το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέλος στην παρούσα Σύμβαση δεν έχει δικαίωμα στα πλαίσια της τοπικής νομοθεσίας να βασίζεται ή να επιβάλλει οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, αλλά αυτό δεν επηρεάζει κανένα δικαίωμα τρίτου φορέα το οποίο υπάρχει ή διατίθεται πέραν της τοπικής νομοθεσίας.

4. Πλήρης Σύμβαση, Τροποποίηση και Προσθήκες:

Κατανοείτε και αποδέχεστε πλήρως να τηρείτε την παρούσα Σύμβαση, καθώς και όσες τροποποιήσεις ή/και προσθήκες υφίσταται από εμάς περιστασιακά, κατά την αποκλειστική μας κρίση. Το BackgammonMasters έχει δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας την τροποποιημένη Σύμβαση στη σχετική σελίδα της τοποθεσίας BackgammonMasters.com ή σε κάθε ιστοσελίδα μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις δημοσιευτεί η σχετική ειδοποίηση και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση. Εάν δεν αποδέχεστε κάποια τροποποίηση, η μόνη σας επιλογή είναι να τερματίσετε την παρούσα Σύμβαση. Η συνεχιζόμενη εκ μέρους σας χρήση του Λογισμικού μετά την πάροδο των 30 ημερών από την ειδοποίησή σας θα θεωρείται δεσμευτική αποδοχή της τροποποίησης. Αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη η μελέτη της παρούσας Σύμβασης και των τροποποιήσεών της κάθε φορά που παίζετε.

Η παρούσα Σύμβαση, όλοι οι Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται εδώ αποτελούν την πλήρη και οριστική σύμβαση ανάμεσα σε σάς και εμάς και υπερισχύει έναντι κάθε προηγούμενης σύμβασης ανάμεσα σε σάς και εμάς.

Κεντρική σελίδα | Χάρτης τοποθεσίας | Συνεργάτες | Πείτε το στους φίλους σας | Όροι και προϋποθέσεις | Πολιτική απορρήτου
© Πνευματικά δικαιώματα BackgammonMasters.com Group 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.