Πολιτική απορρήτου

Στο BackgammonMasters.com, η προστασία του προσωπικού σας απορρήτου αποτελεί ύψιστο μέλημά μας. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και εγγυόμαστε ότι θα χρησιμοποιούνται μόνο για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του προσωπικού σας λογαριασμού BackgammonMasters. Προστατεύουμε όλες τις πληροφορίες των χρηστών μας χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση 128-bit με πρωτόκολλο SSL. Σε καμία περίπτωση δεν πωλούμε ή εκχωρούμε ιδιωτικές πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται για την επεξεργασία πληρωμών ή για νομικούς λόγους.

 1. Συλλογή προσωπικών στοιχείων: Στο BackgammonMasters, θεωρούμε τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ενός ατόμου ως "προσωπικά δεδομένα". Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνουμε: το όνομα και το επώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου και στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτούνται και άλλες πληροφορίες. Προσωπικά δεδομένα θα σας ζητούνται κατά την εγγραφή σας για τη δημιουργία νέου λογαριασμού, την πραγματοποίηση κατάθεσης ή την πραγματοποίηση άλλων συναλλαγών μέσω των διακομιστών του BackgammonMasters.

 2. Το BackgammonMasters διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει τις δραστηριότητές σας που πραγματοποιούνται μέσω των διακομιστών μας, συμπεριλαμβάνοντας τη διεύθυνση IP, την ώρα και την ημερομηνία πρόσβασης, τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε στην τοποθεσία μας, αναφορές σφαλμάτων λογισμικού, τον τύπο του browser και τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για να συνεχίσουμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους χρήστες μας και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με τρόπο που σχετίζεται με τις υπηρεσίες και τα παιχνίδια του BackgammonMasters.

 3. Παιδιά: Ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών και εκείνα που η ηλικία τους είναι μικρότερη από το έτος ενηλικίωσης που καθορίζεται από τις τοπικές αρχές) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το λογισμικό ή να παίζουν τα παιχνίδια του BackgammonMasters και δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ή τουρνουά που σχετίζονται με το BackgammonMasters. Το BackgammonMasters διατηρεί το δικαίωμα να ζητά αποδεικτικά ηλικίας οποιαδήποτε στιγμή, τόσο πριν από το παιχνίδι όσο και κατά τη διάρκεια, εάν υπάρχει υποψία ότι ένας παίκτης ίσως είναι ανήλικος. Επιπλέον, για το σκοπό αυτό ενδέχεται να χρειαστεί πρόσβαση και επαλήθευση των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος έχει υποβάλει ή έχει επιχειρήσει να υποβάλει προσωπικά δεδομένα μέσω της ηλεκτρονικής τοποθεσίας, δεν θα δεχθούμε τα δεδομένα αυτά και θα λάβουμε μέτρα για τη διαγραφή των δεδομένων αυτών από τα αρχεία μας.

 4. Ευθύνη λογαριασμού χρήστη: Είστε υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού. Σας συμβουλεύουμε να διατηρείτε μυστικό το όνομα λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν η ταυτότητά σας δεν χρησιμοποιείται κατάλληλα, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζεται η ασφάλεια του ονόματος του λογαριασμού ή/και του κωδικού πρόσβασής σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το τμήμα υποστήριξης του BackgammonMasters.

 5. Πέρα από τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω, το BackgammonMasters διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει πληροφορίες από ηλεκτρονικούς προμηθευτές και εταιρείες παροχής υπηρεσιών που σάς αναφέρουν στην τοποθεσία BackgammonMasters.com, καθώς και από λίστες πελατών που αποκτώνται νόμιμα από τρίτους προμηθευτές. Επιπλέον, το BackgammonMasters έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλων εταιρειών παροχής υπηρεσιών για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, την επεξεργασία των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και τη φιλοξενία των ηλεκτρονικών σας λογαριασμών. Θα έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχετε σε αυτούς τους προμηθευτές, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να αποκαλυφθούν μόνο στο προσωπικό μας και σε τρίτους που συνεργάζονται μαζί μας για την ολοκλήρωση των συναλλαγών ή την υποστήριξη των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι συνεργασίες μας με άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ηλεκτρονικούς προμηθευτές προστατεύουν το προσωπικό σας απόρρητο.

 6. Χρήση πληροφοριών: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από σάς για να παραδίδουμε την Υπηρεσία μας, να παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας, να πραγματοποιούμε τους απαραίτητους ελέγχους ασφάλειας και ταυτότητας, να επεξεργαζόμαστε τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές, να ικανοποιούμε συγκεκριμένες επαγγελματικές απαιτήσεις και για κάθε άλλο σκοπό που σχετίζεται με τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

 7. Εκτός από την περίπτωση που έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε διαφημιστικές πληροφορίες, έχουμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και του αριθμού τηλεφώνου σας) για να σάς ενημερώνουμε σχετικά με άλλα συναφή προϊόντα, υπηρεσίες και προωθήσεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων παιχνιδιών που παρέχουμε. Δεν θα πωλήσουμε, ενοικιάσουμε ή κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα, παρά μόνο σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 8. Περιορισμοί εμπιστευτικότητας: Λόγω του νομικού πλαισίου και του πλαισίου ασφάλειας, το BackgammonMasters.com ενδέχεται να πρέπει, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποκαλύψει προσωπικές σας πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας. Το BackgammonMasters.com μπορεί επίσης να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα εάν κρίνουμε, με καλή πίστη, ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη: (i) για τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε νομικό μέτρο που λαμβάνεται εναντίον μας, (ii) για την προστασία και την υπεράσπιση των πνευματικών μας δικαιωμάτων , (iii) για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή την προστασία του κοινού. Επιπλέον, μπορούμε, και μας εξουσιοδοτείτε, να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας, του ονόματος, της διεύθυνσης, της πόλης, του ταχυδρομικού κώδικα, της χώρας, του τηλεφωνικού αριθμού, της διεύθυνσης e-mail και της εταιρικής σας επωνυμίας) σε τρίτους φορείς, συνεργάτες του BackgammonMasters, εφόσον το θεωρούμε, κατά την αποκλειστική μας κρίση, απαραίτητο ή πρέπον στα πλαίσια έρευνας για απάτη, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, πειρατεία ή οποιαδήποτε άλλη απαγορευμένη ενέργεια ή ενέργεια για την οποία ενδέχεται να μας αποδοθούν νομικές ευθύνες.

 9. Επιλογή εξαίρεσης. Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από τη λήψη διαφημιστικών πληροφοριών, είτε επιλέγοντας την εξαίρεσή σας όπου υπάρχει διαθέσιμη τέτοια επιλογή στην τοποθεσία BackgammonMasters.com ή στην Υπηρεσία ή σε κάποιο email που λαμβάνετε από εμάς, είτε αποστέλλοντάς μας email οποιαδήποτε στιγμή στη διεύθυνση privacy@BackgammonMasters.com, είτε γράφοντάς μας στη διεύθυνση Customer Service, BackgammonMasters.com, JD Lucky Skill Ltd, 212 Piccadilly, London, W1J 9HG. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις στις εξής περιπτώσεις όπου: (i) θέλετε να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που έχουμε συλλέξει από σάς, (ii) θέλετε να ενημερώσετε ή να διαγράψετε προσωπικά δεδομένα σας ή/και (iii) έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν μάς ζητηθεί, θα αλλάξουμε πληροφορίες που μας έχετε υποβάλει ή θα απαγορεύσουμε τη μελλοντική χρήση πληροφοριών, με την προϋπόθεση ότι παρέχετε αποδείξεις που να δικαιολογούν τέτοιες αλλαγές εκ μέρους μας.

 10. Cookies: Το BackgammonMasters διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies, μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στον εξοπλισμό σας όταν επισκέπτεσθε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που καταγράφουν τις προτιμήσεις σας. Έχουμε δικαίωμα να σας στείλουμε ένα προσωρινό cookie κατά την επίσκεψή σας στην τοποθεσία www.BackgammonMasters.com. Χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθούμε τη χρήση της τοποθεσίας BackgammonMasters.com. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που παράγονται από τα cookies για να εξαγάγουμε στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την τοποθεσία μας. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies για συγκεκριμένα ζητήματα ασφάλειας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσουμε cookies για να παρέχουμε πληροφορίες σε τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιήσουμε cookies για να παρακολουθούμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε άλλες τοποθεσίες.

 11. Συγκατάθεση για τη χρήση εταιρειών παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ESP - Electronic Service Providers). Προκειμένου να παίξετε παιχνίδια με πραγματικά χρήματα στην Υπηρεσία, θα σας ζητηθεί να στείλετε χρήματα σε εμάς, καθώς και να λάβετε χρήματα από εμάς. Έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες επεξεργασίας ηλεκτρονικών πληρωμών ή/και οικονομικά ιδρύματα για την επεξεργασία οικονομικών συναλλαγών. Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, αποδέχεστε την κοινοποίηση προσωπικών σας δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία συναλλαγών σε εταιρείες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της μετάδοσης δεδομένων έξω από τη χώρα σας. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι συνεργασίες μας με εταιρείες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστατεύουν το προσωπικό σας απόρρητο.

 12. Διεθνείς μεταδόσεις: Επιτρέπεται η αποθήκευση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Υπηρεσία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία βρισκόμαστε εμείς, οι συνεργάτες μας, οι προμηθευτές ή οι αντιπρόσωποί μας. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, αποδέχεστε οποιαδήποτε μετάδοση πληροφοριών έξω από τη χώρα σας. Παρόλα αυτά, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι συνεργάτες, οι αντιπρόσωποι και οι προμηθευτές μας συμμορφώνονται με την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζουμε, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.

 13. Πρακτικές τρίτων: Παρόλο που το BackgammonMasters καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστες ηλεκτρονικές τοποθεσίες, το BackgammonMasters δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν πληροφορίες που παρέχετε σε ηλεκτρονικές τοποθεσίες τρίτων, οι οποίες συνδέονται με την τοποθεσία BackgammonMasters. Αυτό συμπεριλαμβάνει, ενδεικτικά, συνεργαζόμενες τοποθεσίες και διαφημιστές. Εφόσον αυτές οι τοποθεσίες δεν ανήκουν στο BackgammonMasters, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις δικές τους πρακτικές προστασίας απορρήτου, εάν υπάρχουν. Συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου αυτών των τοποθεσιών πριν να υποβάλετε οποιαδήποτε πληροφορία σε κάποια τοποθεσία.

 14. Συγκατάθεση για ελέγχους ασφάλειας: Διατηρούμε το δικαίωμα διεξαγωγής ελέγχων ασφαλείας οποιαδήποτε στιγμή για την επικύρωση της ταυτότητάς σας, της ηλικίας σας, των δεδομένων εγγραφής που μας υποβάλατε και για την επαλήθευση της χρήσης της Υπηρεσίας εκ μέρους σας και των οικονομικών σας συναλλαγών για ενδεχόμενη παραβίαση της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη και της ισχύουσας νομοθεσίας. Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, εξουσιοδοτείτε εμάς, το προσωπικό μας, τους συνεργάτες, τους αντιπροσώπους και τους προμηθευτές μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, για το σκοπό της επικύρωσης των πληροφοριών που μας παρέχετε κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της μετάδοσης πληροφοριών έξω από τη χώρα σας. Οι έλεγχοι ασφάλειας ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά, την αίτηση για έκδοση έκθεσης της πιστωτικής σας δραστηριότητας ή/και τη διασταύρωση των στοιχείων σας με βάσεις δεδομένων άλλων φορέων. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση αυτών των ελέγχων ασφάλειας, συμφωνείτε να μας παρέχετε αυτά τα στοιχεία ή έγγραφα, εφόσον κατά την κρίση μας είναι απαραίτητα.

 15. Το BackgammonMasters διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί λογισμικό για να προσδιορίσει εάν άλλες ενεργές διεργασίες που εκτελούνται στον εξοπλισμό σας συνιστούν απειλή για το σύστημα του BackgammonMasters.com, είτε με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τα παιχνίδια είτε με τροποποίηση του λογισμικού του BackgammonMasters.

Αποποιήσεις ευθυνών:

Νομική αποποίηση: Το BackgammonMasters δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν συμβάντα που δεν εμπίπτουν στον άμεσο έλεγχό μας. Παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες του BackgammonMasters για τη διασφάλιση του απορρήτου σας, λόγω της φύσης της τεχνολογίας και του λογισμικού, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε να ισχυριστούμε ότι δεν θα υπάρξουν σφάλματα όσον αφορά στο απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Το BackgammonMasters δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, συμπτωματική, συνεπαγόμενη ή ποινική βλάβη σχετικά με τη χρήση ή την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές: Σε περίπτωση χρεοκοπίας ή εξαγοράς μας από τρίτους, συγχώνευσής μας με τρίτους, πώλησης του συνόλου ή μέρους των παγίων μας ή γενικώς ουσιαστικής μεταφοράς όλων των παγίων μας σε τρίτους, έχουμε δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες που μας έχετε υποβάλει μέσω της Υπηρεσίας σε υποψήφιους και επόμενους επιχειρηματικούς συνεργάτες, ωστόσο εκείνοι δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τους όρους χρήσης σας χωρίς άμεση ειδοποίησή σας ή χωρίς περίοδο αναμονής 30 ημερών από την αλλαγή της πολιτικής στην τοποθεσία του BackgammonMasters.

Έχουμε δικαίωμα να πραγματοποιούμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, για τις οποίες θα σας ενημερώνουμε δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην τοποθεσία. Σάς συμβουλεύουμε να επισκέπτεσθε τακτικά την ενότητα "Πολιτική απορρήτου".
Κεντρική σελίδα | Χάρτης τοποθεσίας | Συνεργάτες | Πείτε το στους φίλους σας | Όροι και προϋποθέσεις | Πολιτική απορρήτου
© Πνευματικά δικαιώματα BackgammonMasters.com Group 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.