Πώς παίζεται το τάβλι

Σκοπός και κανόνες
Παιχνίδι
Συμβουλές
Γλωσσάρι
Τύποι παιχνιδιών


Ο σκοπός του παιχνιδιού

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μαζέψετε όλα τα πούλια σας από το τάβλι πριν από τον αντίπαλό σας. Κάθε παίκτης μπορεί να εμποδίσει την πορεία του αντιπάλου του. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι ο ίδιος, είτε παίζετε πρόσωπο-με-πρόσωπο είτε ηλεκτρονικά.

Στήσιμο του ταβλιού

Υπάρχουν 15 πούλια από κάθε χρώμα. Θα πρέπει επίσης να έχετε τέσσερα ζάρια και ένα ζάρι διπλασιασμού (βίδο). Το χρώμα των ζαριών συνήθως ταιριάζει με το χρώμα που έχουν τα πούλια.

Τα βήματα στο τραπέζι του ταβλιού απεικονίζονται με στενά τρίγωνα και ονομάζονται σημεία. Για την περιγραφή των βημάτων στο τραπέζι, συνήθως χρησιμοποιείται ένα σύστημα αρίθμησης. Κάθε σημείο συμβολίζεται με έναν αριθμό: το πρώτο σημείο στο τραπέζι είναι το 1 και το τελευταίο σημείο, με τη φορά του ρολογιού, είναι το 24, που βρίσκεται στην περιοχή του αντιπάλου.

Το τάβλι στήνεται ως εξής:

 • Δύο πούλια στο σημείο 24,

 • Πέντε πούλια στο σημείο 13,

 • Τρία πούλια στο σημείο 8,

 • Πέντε πούλια στο σημείο 6.

Τα πούλια του αντιπάλου στήνονται αντικατοπτρικά προς τα δικά σας.

Έναρξη του παιχνιδιού

Για να δείτε ποιος παίζει πρώτος, κάθε παίκτης ρίχνει ένα ζάρι ("μέτρημα"). Τα ζάρια πρέπει να πέσουν μέσα στο τάβλι στα δεξιά της μπάρας. Ο παίκτης που φέρνει τον μεγαλύτερο αριθμό ξεκινά πρώτος, χρησιμοποιώντας την ένδειξη από το πρώτο ρίξιμο των ζαριών ("μέτρημα"). Η κατεύθυνση του παιχνιδιού είναι αριστερόστροφη, από το σημείο 24 προς το σημείο 1.

Στο εναρκτήριο επίπεδο του παιχνιδιού, η αξία του παιχνιδιού είναι ένας πόντος (ίσος με το βασικό στοίχημα, το οποίο δηλώνεται με νομισματικούς όρους, δηλαδή με δολάρια). Κάθε παίκτης μπορεί να προτείνει διπλασιασμό του στοιχήματος γυρνώντας το ζάρι διπλασιασμού, το οποίο ξεκινά εμφανίζεται έχοντας επάνω τον αριθμό 64 και στο πλάι τον αριθμό 2. Ο άλλος παίκτης μπορεί να αποδεχθεί το διπλασιασμό ή να εγκαταλείψει με ήττα το παιχνίδι. Ο τελευταίος παίκτης που αποδέχεται το διπλασιασμό μπορεί να προτείνει τον επόμενο διπλασιασμό. Ο διπλασιασμός μπορεί να αυξήσει σημαντικά το στοίχημα του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι

Όταν έρθει η σειρά του, κάθε παίκτης ρίχνει τα ζάρια. Ένας παίκτης μπορεί να μετακινήσει τα πούλια του σύμφωνα με τον αριθμό που δείχνουν τα ζάρια. Κάθε ζάρι έχει ξεχωριστή αξία, με την έννοια ότι ένας παίκτης μπορεί με μια ζαριά να μετακινήσει δύο πούλια, εφόσον κάθε πούλι προχωρά ακριβώς τόσα βήματα όσα δείχνει το ένα ζάρι.

Τα πούλια μπορούν να πέσουν σε έναν από τους εξής τρεις τύπους "ανοιχτών" σημείων:

 • κενό σημείο,

 • σημείο στο οποίο υπάρχουν άλλα πούλια του ίδιου παίκτη,

 • σημείο στο οποίο υπάρχει ένα μεμονωμένο ("ανοιχτό") πούλι του αντιπάλου.

Στην τελευταία περίπτωση, εάν "χτυπήσετε" το απροστάτευτο πούλι του αντιπάλου, το πούλι εκείνο βγαίνει έξω και πηγαίνει στη μπάρα. Εάν χτυπήσετε το "ανοιχτό" πούλι του αντιπάλου, το λογισμικό θα τοποθετήσει το "χτυπημένο" πούλι στη μπάρα. Το πούλι παραμένει στη μπάρα μέχρι ο κάτοχός του να καταφέρει να το τοποθετήσει ξανά στο παιχνίδι, φέρνοντας ζαριά που αντιστοιχεί σε ανοιχτό σημείο στην περιοχή του αντιπάλου. Εάν κανένα από τα δύο ζάρια δεν δείξει ανοιχτό σημείο στην περιοχή του αντιπάλου, ο παίκτης με το "χτυπημένο" πούλι χάνει τη σειρά του.

Εάν φέρετε διπλές, δηλαδή εάν και τα δύο ζάρια δείχνουν τον ίδιο αριθμό, η ζαριά παίζεται διπλή. Για παράδειγμα, εάν φέρετε πεντάρες, μπορείτε να προχωρήσετε πέντε βήματα τέσσερις φορές, αντί δύο. Μπορείτε να μετακινήσετε κατά πέντε σημεία ένα πούλι τέσσερις φορές, δύο πούλια δύο φορές ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό. Δεν υπάρχει όριο στο αριθμό των πουλιών που μπορεί να βρίσκονται σε ένα σημείο, αρκεί να έχουν όλα τα ίδιο χρώμα. Η σειρά σας τελειώνει όταν επιλέγετε τέλος σειράς ή όταν κάνετε κλικ στα ζάρια.

Όταν βρεθούν όλα τα ζάρια σας στην περιοχή σας, μπορείτε να ξεκινήσετε το μάζεμα. Ο πρώτος παίκτης που θα μαζέψει όλα τα πούλια του κερδίζει το παιχνίδι. Εάν ένα πούλι σας "χτυπηθεί" την ώρα που μαζεύετε, για να συνεχίσετε το μάζεμα θα πρέπει να βάλετε ξανά το "χτυπημένο" πούλι σας στην περιοχή του αντιπάλου και να το επαναφέρετε στην περιοχή σας. Εάν μαζέψετε όλα τα πούλια σας πριν ξεκινήσει ο αντίπαλος το μάζεμα, κερδίζετε το παιχνίδι διπλό. Στο διπλό παιχνίδι κερδίζετε το διπλάσιο του στοιχήματος.

Εάν έχετε μαζέψει όλα σας τα πούλια, ο αντίπαλος δεν έχει μαζέψει κανένα και ένα πούλι του βρίσκεται στην περιοχή σας, τότε το στοίχημα τριπλασιάζεται. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζετε το παιχνίδι τριπλό. Πέρα από το διπλασιασμό που μπορείτε να καθορίσετε χρησιμοποιώντας το ζάρι διπλασιασμού, τα διπλά και τα τριπλά παιχνίδια μπορούν να αυξήσουν πολύ το στοίχημα του παιχνιδιού!

Συμβουλές νίκης
 • Κρατάτε τα πούλια σας σε ζεύγη ("πόρτες") για να τα προστατεύετε από το "χτύπημα".

 • Μην χτυπάτε τον αντίπαλό σας όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερα αφύλαχτα πούλια στην περιοχή σας.

 • Δημιουργήστε σειρά έξι διαδοχικών σημείων για να μπλοκάρετε την πορεία του αντιπάλου σας. Φροντίστε να μην αφήσετε αφύλαχτα πούλια στη σειρά. Αυτό λέγεται "εξάπορτο".

 • Δημιουργήστε "πόρτες" στην περιοχή του αντιπάλου για να προστατεύσετε τα πούλια σας σε περίπτωση που χτυπηθείτε. Αυτό είναι γνωστό ως "anchor" (άγκυρα).

 • Ξεκινήστε με μικρά στοιχήματα μέχρι να βεβαιωθείτε για τη στρατηγική σας.

 
 

Τύποι παιχνιδιών

 • Μεμονωμένο παιχνίδι - Σε ένα μεμονωμένο παιχνίδι, παίζετε με έναν αντίπαλο ένα παιχνίδι και κερδίζετε μόνο το στοίχημα ή όσα προβλέπει το όριο.

 • Παρτίδα - Σε μια παρτίδα, παίζετε με έναν αντίπαλο για ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων και ο πρώτος παίκτης που θα σημειώσει (ή θα ξεπεράσει) αυτό τον αριθμό θα κερδίσει ένα καθορισμένο έπαθλο. Δεν κερδίζετε περισσότερα με το σημειώσετε περισσότερους πόντους.

 

Γλωσσάρι ταβλιού

Τάβλι (τραπέζι)
Το τραπέζι στο οποίο παίζεται το τάβλι.

Σημεία
Τα 24 τρίγωνα του ταβλιού ονομάζονται σημεία (point). Ο όρος "point" (πόντος) μπορεί επίσης να αναφέρεται στους πόντους που σημειώνετε κερδίζοντας ένα παιχνίδι.

Εσωτερική περιοχή (του παίκτη)
Η εσωτερική περιοχή είναι το τμήμα του τραπεζιού από το οποίο μαζεύονται τα πούλια.

Εξωτερική περιοχή
Η εξωτερική περιοχή αναφέρεται στα δύο τέταρτα του τραπεζιού που δεν ανήκουν σε κανέναν παίκτη.

Μπάρα
Η μπάρα είναι το σημείο που χωρίζει στα δύο το τραπέζι. Είναι η περιοχή στην οποία τοποθετούνται τα πούλια αμέσως μόλις χτυπηθούν.

Πούλι
Καθένα από τα 15 κομμάτια με τα οποία παίζει κάθε παίκτης.

Στήσιμο
Το στήσιμο είναι η διαταξη των πουλιών στο τραπέζι.

Pip Count (Υπόλοιπα βήματα)
Ο συνολικός αριθμός σημείων (βημάτων) που χρειάζεται να καλύψει ένας παίκτης μέχρι να καταφέρει να μαζέψει όλα του τα πούλια. Στην αρχή του παιχνιδιού, κάθε παίκτης έχει pip count 167 βημάτων.

Πόρτα
Πόρτα δημιουργείτε τοποθετώντας δύο πούλια το ένα πάνω στο άλλο σε ένα σημείο, αποκτώντας τον έλεγχο του σημείου.

Έλεγχος σημείου
Το να ελέγχετε ένα σημείο σημαίνει να έχετε τουλάχιστον δύο πούλια σε ένα σημείο, έτσι ώστε ο αντίπαλος να μην μπορεί να πατήσει επάνω στο σημείο εκείνο.

Anchor (άγκυρα)
Άγκυρα είναι ένα σημείο που ελέγχετε (πόρτα) στην περιοχή του αντιπάλου.

Blot (ανοιχτό πούλι)
Ένα μεμονωμένο πούλι που κινδυνεύει να χτυπηθεί.

Χτύπημα
Εάν πατήσετε σε σημείο όπου υπάρχει μεμονωμένο (ανοιχτό) πούλι του αντιπάλου, τότε "χτυπάτε" το πούλι και το βγάζετε έξω.

Απευθείας χτύπημα
Το χτύπημα που γίνεται χρησιμοποιώντας τον αριθμό ενός από τα ζάρια.

Είσοδος
Το να επιστρέφει ένα χτυπημένο πούλι στην περιοχή του αντιπάλου από τη μπάρα.

Bear In (συγκέντρωση)
Τα πούλια συγκεντρώνονται στην περιοχή του παίκτη.

Bear Off (μάζεμα)
Μάζεμα είναι η απομάκρυνση ενός πουλιού από το τραπέζι.

Pip (βήμα)
Η ένδειξη του ζαριού / ο αριθμός των βημάτων κατά τον οποίο μετακινείται ένα πούλι.

Cocked Die (στραβό ρίξιμο)
Η περίπτωση στην οποία ένα από τα ζάρια δεν πέσει σωστά και πρέπει να ξαναρίξετε τα ζάρια.

Διπλές
Όταν και τα δύο ζάρια δείχνουν τον ίδιο αριθμό, παίζετε σαν να έχετε τέσσερα ζάρια με τον ίδιο αριθμό.

Χτύπημα και πόρτα
Όταν χτυπάτε ένα αφύλακτο πούλι του αντιπάλου με δύο δικά σας πούλια, δημιουργώντας ταυτόχρονα και πόρτα.

Split (χάλασμα "πόρτας")
Το να χωρίζετε δυο πούλια που δημιουργούσαν "πόρτα" σε ένα σημείο.

Slot (Άνοιγμα)
Το να αφήνετε ένα πούλι απροστάτευτο (ανοιχτό).

Builder (Πόδι)
Το "πόδι" είναι ένα μεμονωμένο πούλι σε ένα σημείο όπου ο κάτοχός του σκοπεύει να προσθέσει και άλλο πούλι.

Εξάπορτο
Το εξάπορτο είναι μια σειρά από έξι διαδοχικές πόρτες, η οποία εμποδίζει τα πούλια του αντιπάλου που βρίσκονται πίσω από αυτή.

Καθάρισμα
Το να αδειάζετε ένα υψηλό σημείο στην περιοχή σας (π.χ. το 6 ή το 5) πριν να βάλετε όλα τα πούλια στην περιοχή σας, προετοιμαζόμενοι για το μάζεμα.

Διπλό
Είναι το παιχνίδι στο οποίο ο ηττημένος παίκτης δεν έχει μαζέψει κανένα πούλι, ενώ ο νικητής τα έχει μαζέψει όλα. Σε αυτή την περίπτωση, ο νικητής κερδίζει τη διπλάσια αξία του βίδου.

Τριπλό
Είναι το παιχνίδι στο οποίο ο ηττημένος παίκτης δεν έχει μαζέψει κανένα πούλι και έχει ένα ή περισσότερα πούλια στην περιοχή του νικητή, ενώ ο νικητής τα έχει μαζέψει όλα. Σε αυτή την περίπτωση, ο νικητής κερδίζει την τριπλάσια αξία του βίδου.

Ζάρι διπλασιασμού (Βίδος)
Το ζάρι διπλασιασμού, που ονομάζεται επίσης "βίδος", είναι ένα ζάρι με τους εξής αριθμούς σε καθεμιά από τις έξι έδρες του: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ο βίδος χρησιμοποιείται από έναν παίκτη που προτείνει στον άλλο την επιλογή του διπλασιασμού του στοιχήματος του παιχνιδιού.

Κατοχή του βίδου
Ο τελευταίος παίκτης που θα δεχθεί την προσφορά του διπλασιασμού του στοιχήματος έχει το βίδο (ζάρι διπλασιασμού).

Take (αποδοχή)
Η αποδοχή μιας προσφοράς διπλασιασμού του στοιχήματος και η ανάληψη της κατοχής του ζαριού διπλασιασμού.

Πάσο
Είναι η απόρριψη της προσφοράς διπλασιασμού του στοιχήματος και η παραίτηση από το παιχνίδι.

Παραίτηση
Η εγκατάλειψη του παιχνιδιού.

Κανόνας Crawford
Σε μια παρτίδα, το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ένας αντίπαλος βρίσκεται έναν μοναδικό πόντο από τη νίκη ονομάζεται παιχνίδι Crawford και, σύμφωνα με τον κανόνα Crawford, κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού δεν επιτρέπεται διπλασιασμός. Οι αξίες του παιχνιδιού μπορούν να διπλασιαστούν ή να τριπλασιαστούν εάν ο νικητής κερδίσει το παιχνίδι διπλό ή τριπλό.

Άμεσος αναδιπλασιασμός (Beaver)
Όταν ένας παίκτης αντιπροτείνει αμέσως αναδιπλασιασμό και διατηρεί την κατοχή του βίδου, αυτό λέγεται beaver. Ο αντίπαλος μπορεί να δεχθεί ή να απορρίψει τον αναδιπλασιασμό. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη στα περισσότερα ηλεκτρονικά παιχνίδια ταβλιού, αλλά όχι σε όλα.

A Back Game
Όταν ένας παίκτης βρίσκεται πίσω στην κούρσα αλλά έχει τουλάχιστον δύο "άγκυρες" (πόρτες) στην περιοχή του αντιπάλου, μπορεί να παίξει back game, στο οποίο χτυπάει ένα ανοιχτό πούλι του αντιπάλου και προσπαθεί να το κρατήσει έξω φτιάχνοντας "εξάπορτο".

Σχεδιασμός παιχνιδιού
Υπάρχουν τρεις βασικοί σχεδιασμοί (στρατηγικές) του παιχνιδιού: ταχύτητα, άμυνα και επίθεση.

Στρατηγική ταχύτητας
Στη στρατηγική ταχύτητας επιδιώκεται όσο το δυνατό λιγότερη εμπλοκή με τον αντίπαλο.

Αμυντική στρατηγική
Σε μια αμυντική στρατηγική, ο παίκτης επιχειρεί να δημιουργήσει μπλόκα (διαδοχικές σειρές από "πόρτες").

Επιθετική στρατηγική
Στην επιθετική στρατηγική, ο παίκτης χτυπά και κλείνει τα κενά σημεία στην περιοχή του, για να μην μπουν εύκολα τα χτυπημένα πούλια του αντιπάλου.

Συντηρητικό παιχνίδι
Το παιχνίδι που παίζεται με αμυντική στρατηγική.

Τελείωμα
Τελείωμα είναι το μέρος του παιχνιδιού κατά το οποίο τουλάχιστον ένας από τους παίκτες έχει ξεκινήσει το μάζεμα.

Contact Position (Επαφή)
Επαφή είναι το σημείο στο οποίο τα πούλια μάχονται και μπορεί να χτυπήσουν ή να μπλοκάρουν το ένα το άλλο.

Pure Race (Κούρσα)
Όταν ένας παίκτης κατευθύνει όλα τα πούλια του γρήγορα προς την περιοχή του και δεν υπάρχουν στη διαδρομή πούλια του αντιπάλου, αυτό ονομάζεται pure race ή "κούρσα".

Κεντρική σελίδα | Χάρτης τοποθεσίας | Συνεργάτες | Πείτε το στους φίλους σας | Όροι και προϋποθέσεις | Πολιτική απορρήτου
© Πνευματικά δικαιώματα BackgammonMasters.com Group 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.