Adfærdskodeks

Når du bruger vores software, indvilger du i at respektere andre spillere og respektere atmosfæren og reglerne i forbindelse med vores spil og vores site. Ud over reglerne nedenfor, beder vi dig om at udvise generel høflighed over for andre spillere og over for BackgammonMasters.com's medarbejdere.

Sprog

Vær venlig ikke at bruge hensynsløst, fornærmende eller på anden vis stødende sprog i vores chat-vinduer. Spillere som overtræder denne regel vil få indefrosset og suspenderet deres konto, såfremt det vurderes nødvendigt af BackgammonMasters' medarbejdere.

Bagtalelse

Det er ikke tilladt at fremsætte usande, ondsindede eller skadelige kommentarer om BackgammonMasters i noget offentligt medium eller forum

Kontoansvarlighed

Din BackgammonMasters konto er dit eneansvar, og du er forpligtet til at holde dit kontonavn og password hemmeligt og fortroligt. Du vil blive holdt ansvarlig for handlinger af en eventuel tredjepart, som måtte bruge din konto.

Hvis du mener at dit kontonavn og/eller password på nogen måde er blevet kompromiteret, skal du underrette BackgammonMasters' support team øjeblikkelig.

Hvis du har mistet dit kontonavn eller password, kontakt da BackgammonMasters på support@BackgammonMasters.com for at få udleveret den tabte information. Informationen vil blive sendt til den email-adresse oplyst i din konto. Det er dit eneansvar at opdatere os vedrørende enhver ændring i din kontaktinformation.

Svindel

BackgammonMasters.com tilbyder sit software og sine spil til dem der ønsker at spille dygtighedsspil online i en venlig atmosfære. Du må ikke bruge din BackgammonMasters konto i nogen svindelagtig henseende. Hvis det viser sig at du har snydt eller forsøgt at svindle BackgammonMasters eller andre brugere på nogen som helst måde inklusive - men ikke begrænset til - spilmanipulation eller betalingssvindel, eller hvis BackgammonMasters mistænker dig for svindel med betalinger, inklusive brug af stjålne kreditkort, eller nogen anden svindelagtig handling (inklusive enhver tilbageførsel af en betaling) eller forbudt transaktion (inklusive hvidvaskning af penge), reserverer BackgammonMasters sig ret til at suspendere og/eller lukke din konto og at dele denne information (sammen med din identitet) med andre online spillesites, banker, kreditkortselskaber og behørige lovudførende instanser.

Sikkerhedsgennemsyn

I vores konstante bestræbelser på at opretholde et højt sikkerhedsniveau og -integritet i vores system, forbeholder BackgammonMasters sig ret til at gennemføre periodiske, tilfældige sikkerhedsgennemsyn for at verificere din identitet, alder og andre data, såvel som til at analysere dit spil for at afdække beviser for potentielle brud på disse Vilkår og Forudsætninger eller andre aftaler.

I visse tilfælde kan BackgammonMasters udbede sig yderligere information, inklusive (men ikke begrænset til) at bestille en kreditrapport eller på anden vis verificere dine data op mod tredjeparts databaser. Yderligere, for at facilitere disse sikkerhedsgennemsyn, indvilger du i at stille sådan information eller dokumentation til rådighed for BackgammonMasters, til dennes brug alene, på dennes opfordring.


Hjem | Site Map | Affiliates | Inviter en ven | Vilkår og forudsætninger | Diskretionspolitik
©Ophavsret BackgammonMasters.com Group 2007. Alle rettigheder forbeholdes.