Hvordan man spiller Backgammon

Se vores nye Live demonstration, en trin-for-trin vejledning i at installere og bruge vores spilsoftware!

Nyhed! Hyperbackgammon! Hvordan man spiller...
Spillets mål og regler
Spillet
Tips
Ordbog
Spiltyper - Spil et ubegrænset antal samtidige turneringsspil og op til tre samtidige almindelige spil!
Turneringer

Spillets mål

Spillets mål er at "tage alle brikkerne af" backgammonbrættet før din modstander. Hver spiller kan forhindre den anden i at rykke fremad. Spillets mål er det samme uanset om man spiller ansigt til ansigt eller online.

Udgangspositionen

Der er 15 brikker af hver farve. Du bør også have fire terninger og en dobleterning. Farven på terningerne matcher ofte farven på brikkerne.

Felterne på backgammonbrættet repræsenteres af spidse trekanter og kaldes punkter eller spidser. For at beskrive punkterne på backgammonbrættet, er det almindeligt at bruge et nummersystem. Hvert punkt repræsenteres af et nummer; det første punkt i dit hjemland (det der er tættest på udtagningen) er punkt #1, og det sidste punkt (fjernest fra udtagningen) er punkt #24, hvilket er i din modstanders hjemland. Punkterne nummereres for den ene spiller med uret.

Udgangspositionen er således:

 • To brikker på punkt #24,

 • Fem brikker på punkt #13,

 • Tre brikker på punkt #8,

 • Fem brikker på punkt #6.

Din modstanders brikker vil skal sættes op som et spejlbillede til dine. Altså på de samme punktnumre, men hans nummerering løber mod uret.

Spillets begyndelse

For at afgøre hvem der foretager det første træk, slår hver spiller en terning. Terningen skal lande fladt på brættet til højren for midterbaren (baren) i forhold til spilleren. Den spiller der slår den højeste terning, vinder retten til at trække først, idet han skal bruge de to terningnumre der blev slået af de to spillere. Din spilretningen er mod uret, idet du spiller fra punkt #24 til punkt #1.

I åbningsfasen af spillet, er værdien af et spil 1 point (lig med den grundlæggende indsats, hvilket formuleres i økonomisk forstand; dvs. et dollarbeløb). Hver spiller kan når som helst i løbet af spillet (men altid før sin tur) tilbyde at fordoble indsatsen ved at vende dobleterningen, som starter i neutral tilstand, til at vise tallet 2. Den anden spiller, som får doblingen tilbudt, kan enten acceptere doblingen eller opgive spillet for 1 point. Den person der har accepteret en dobling er den eneste der kan doble tilbage i løbet af samme spil. Gentagne doblinger kan øge indsatserne dramatisk i løbet af et spil.

Spillet

Spillerne skiftes til at slå to terninger. En spiller kan rykke sine brikker i henhod til terningslaget. Hver terning har en separat værdi, hvilket vil sige at en spiller kan rykke hver terning med hver sin brik (eller samme brik) i samme træk, så længe denne brik flyttes præcis det antal øjne terningen viser.

Brikker kan lande på en af tre typer "åbne" punkter:

 • et tomt punkt,

 • et punkt besat af to af spillerens egne brikker (i det tilfælde ejer spilleren punktet og modstanderen må ikke lande der),

 • et punkt med én af modstanderens brikker (et "blot" - en brik der står alene).

Når du lander på din modstanders blot, en ubeskyttet brik, ryger modstanderens brik på baren. Når du lander på et blot, vil vores software sende brikken på baren automatisk. Brikken forbliver på baren indtil det lykkes dens ejer at returnere den til spillet, ved at slå et terningslag svarende til et åbent punkt i modstanderens hjemland. Hvis spilleren ikke slår et slag, hvor ingen af terningerne svarer til et åbent punkt, mister spilleren sin tur.

Hvis man slår et dobbeltslag; dvs. hvis begge terninger viser det samme, må man rykke hvad der svarer til to gange slaget. Hvis du f.eks. slår to treere, skal du trække tre punkter med fire brikker i stedet for, som normalt, to. Du kan rykke en brik tre punkter fire gange, to brikker to gange hver eller enhver anden kombination af fire treere. Der er ingen grænse for hvor mange brikker der må stå på samme punkt, så længe de har samme farve. Din tur er færdig når du trykker på færdig eller når du klikker på terningerne.

Når alle du har spillet alle brikker ind i dit hjemland, må du begynde at "tage dem af". Den første spiller der får taget alle sine brikker af, vinder spillet. Hvis du bliver ramt mens du tager af, skal du først komme ind fra baren i din modstanders hjemland og rykke den ind i dit hjemland på ny før du kan genoptage udtagningen. Hvis du tager alle dine brikker af inden din modstander får taget en eneste brik af, giver du ham en "gammon". Med en gammon vinder du den dobbelte indstats fra modstanderen.

Hvis du får taget alle dine brikker af mens din modstander ikke er begyndt at tage af og stadig har en eller flere brikker i dit hjemland eller på baren, vinder du tre gange indsatsen. Dette er kendt som en "backgammon". Ganget med dobleterningens værdi når spillet slutter, kan gammons and backgammons skyde indsatsen i vejret!

Vindertips
 • Hold dine brikker i par, så de er beskyttet fra at blive ramt.

 • Slå ikke din modstander på baren når du har to eller flere blots i dit eget hjemland. Du risikerer at han slår dem hjem når han i næste slag skal fra baren ind i dit hjemland.

 • Saml seks punkter i træk med en eller flere af dine modstanders brikker fanget bagved. På den måde kan han ikke rykke forbi din blokade. Levn ikke blot i din sekserblokade. En blokade kaldes også en "prime".

 • Indtag et beskyttende punkt i din modstanders hjemland som et potentielt landingspunkt hvis du bliver ramt og skal slå dig ind fra baren. Et sådant punkt i din modstanders hjemland kaldes et "anker".

 • Begynd med lave indsatser indtil du er sikker på din backgammonstrategi.

 
 

Spiltyper

 • Enkeltspil - I enkeltspil spiller du ét spil med én modstander, og du kan vinde ned til spillets "indsats" og op til spillets "grænse".

 • Matchspil - I matchspil, spiller til et vist antal points med én modstander, og den spiller der først opnår det aftalte antal points (eller mere), vinder en fast aftalt præmie. At vinde matchen med flere point vil ikke forøge din gevinst.

 • Hyperbackgammon - Hyperbackgammon er en særlig variant af backgammon. Man spiller med blot tre brikker hver, men derudover er reglerne de samme. Strategierne er forskellige, og spillet er kvikt og sjovt!
  Klik her for at lære mere.
 • Frit Valg - I rummene Frit Valg kan man lave sine egne spilindstillinger, såsom indsats/grænse og hvorvidt du vil spille med dobleterning.
 

Backgammonordbog

Backgammonbræt
Backgammonbrættet er det spillebræt, hvorpå spillet spilles.

Punkter
De 24 trekanter på brættet kaldes "punkter" (eller somme tider "spidser").

Hjemlandet/Det indre bord
En spillers hjemland - eller hans indre bord - er den kvadrant af brættet, hvorfra spilleren tager sine brikker af brættet. Modstanderens hjemland er direkte overfor.

Det ydre bord
En spillers ydre bord er den anden kvadrant på hans side af brættet. Igen er modstanderens ydre bord lige overfor.

Baren
Baren er den tværbjælke der adskiller de indre fra de ydre borde. Det er her brikkerne placeres når de er slået hjem. Herfra skal de slås ind i modstanderens indre bord inden andre af spillerens brikker må flyttes.

Brik
Den spillebrik der spilles med - kaldes også af og til for en mand.

Position
Begrebet position refererer til en given brikopstilling på brættet.

Piptal
Piptallet er det samlede antal punkter som en spillers brikker mangler for at være taget af. I udgangspositionen har hver spiller et piptal på 167. Piptallet er i visse positioner et vigtig mål for hvilken spiller der fører spillet.

At lave et punkt
At sætte to brikker på samme punkt og dermed tage kontrol over punktet.

At besidde et punkt
At besidde eller eje et punkt vil sige at have mindst to brikker på et punkt, så din modstander ikke kan hverken lande eller mellemlande på punktet.

Et anker
Et anker er et punkt du besidder i din modstanders hjemland.

Et blot
Et blot er en brik der står enlig på et punkt og dermed er udsat for at blive slået hjem.

At slå hjem
At lande eller mellemlande på et blot og dermed slå blottet på baren.

Et direkte skud
Du giver din modstander direkte skud på et blot hvis blottet står inden for en afstand af seks punkter fra en modstanderbrik, som dermed kan slå blottet hjem med blot en enkelt terning.

Et indirekte skud
Du giver din modstander indirekte skud på et blot hvis blottet står i en afstand af en modstander brik, hvor modstanderen skal bruge begge terninger for at slå brikken hjem (altså mere end seks punkter væk).

At komme ind
At lykkes med at slå en brik fra baren og ind i din modstanders hjemland.

At bære ind
At flytte brikker ind i dit eget hjemland, så de er klar til at tage ud.

At tage ud/af
At fjerne brikker fra brættet i slutfasen af spillet.

En pip
Hvis man rykker en brik et punkt frem, har du rykket den en pip.

Dobbeltslag/passlag
Når begge terninger viser samme værdi, er der slået et dobbeltslag/passlag. Det spilles som fire gange det én terning viser.

At punkte på et blot
Når du slår et blot hjem og samtidig tager det punkt blottet stod på.

At splitte
At separere de to bageste brikker, som starter på 24-punktet.

At slotte
At efterlade en ubeskyttet brik (et blot) i dit eget hjemland.

En bygger
En løs brik (enten et blot eller tredje, fjerde osv. brik på et punkt) der kan bruges til at bygge flere punkter på din egen side af brættet uden at bryde et punkt.

En blokade/prime
En række på hinanden følgende punkter, som kan bruges til at inddæmme en eller flere af modstanderens brikker, så han ikke kan rykke dem hjem.

Gammon
En gammon er et vundet spil, hvor modstanderen endnu ikke har nået at tage nogen brikker af brættet. I dette tilfælde vinder vinderen to gange dobleterningens værdi.

Backgammon
En backgammon er et vundet spil, hvor modstanderen ikke har nået at tage nogen brikker af brættet OG stadig har brikker i vinderens hjemland eller på baren når vinderen er færdig med at tage af. I dette tilfælde vinder vinderen tre gange dobleterningens værdi.

Dobleterningen/Kuben
Dobleterningen, eller kuben, er terningen med tallene 2, 4, 8, 16, 32 og 64 trykt på de seks sider. Dobleterningen bruges under et spil af en spiller til at tilbyde modstanderen at spille om den dobbelte indsats.

At eje kuben
En spiller der har accepteret en dobling, siges at eje kuben. Det vil sige at denne spiller er den eneste der kan doble igen i det parti. Vælger spilleren at bruge denne ret, og accepterer den spiller der indledningsvis doblede, ejes kuben så af den første spiller.

At acceptere/tage
At tage imod dobleterningen og dermed acceptere at spille om dobbelt indsats.

At afslå/passe
At afslå tilbudet om dobbelt indsats og dermed opgive spillet. Når en dobling afslås, er spillet slut, og vinderen vinder én gang dobleterningens værdi.

Crawford-reglen
I matchspil bruges Crawford-reglen. Første spil efter en spiller har fået matchpoint (altså mangler ét point i at vinde matchen) kaldes Crawford-spillet, og Crawford-reglen siger at der ikke må dobles i dette spil. I eventuelle efterfølgende spil i matchen må der atter dobles. Gammons og backgammons tæller fortsat dobbelt og tredobbelt i Crawford-spillet.

En beaver
En spiller der bliver doblet kan foretage en beaver ved at acceptere en dobling samtidig med at han vender dobbeltterningen endnu et niveau op i forhold til hvad der blev doblet til. Modstanderen kan acceptere eller afslå en beaver. Denne mulighed er til rådighed i de fleste men ikke alle online backgammonspil, men bruges aldrig i matchspil.

Et bagspil
En strategi en spiller kan bruge, når han er faldet langt tilbage i pipstillingen men har mindst to ankre dybt i modstanderens bord. Strategien går ud på at ramme et sent skud når modstanderen er ved at bære ind eller tage af.

Spilleplan
Der er tre grundlæggende spilleplaner (strategier): At løbe, at blokere eller at angribe. Hvilken strategi der bør vælges er meget afhængig af udfaldet af spillets indledende fase.

Løbestrategi
Løbestrategien går ud på at løbe forbi modstanderen med så lidt kontakt (slagudveksling) som muligt.

Blokadestrategi
Blokadestrategien går ud på at inddæmme modstanderen bag en blokade.

Angrebsstrategi
Angrebsstrategien går ud på aggressivt at slå modstanderen på baren - gerne ved at slå blot i sit eget hjemland og derved bygge mange punkter i hjemlandet, som kan holde modstanderen på baren.

Et holdespil
En defensiv strategi, som kan gardere dig mod blokade- eller angrebsstrategierne. Fungerer ved at man tager et anker.

Slutspil
Slutspillet er den del af spillet hvor mindst én spiller er begyndt at tage brikker af.

En kontaktposition
En tilstand af spillet, hvor spillerne endnu ikke er kommet helt forbi hinandens brikker. På et tidspunkt brydes kontakten og ingen af spillerne kan længere blive slået hjem.

Et rent løb
Når kontakten er brudt og spillernes eneste mål er at løbe hjem i så få slag som muligt.

Hjem | Site Map | Affiliates | Inviter en friend | Vilkår og betingelser | Diskretionspolitik
©Ophavsret BackgammonMasters.com Group 2007. Alle rettigheder forbeholdes.