Diskretionspolitik

Hos BackgammonMasters.com er diskret behandling af dig og dine personlige data af yderste vigtighed. Vi er fast besluttet på at beskytte dine personlige informationer og sikre at de alene bruges til formål nødvendige for at drive din BackgammonMasters konto sikkert og effektivt. Vi sikrer alle brugerinformationer med 128-bit SSL kryptering. Vi sælger eller forærer aldrig nogen former for privat information til tredjepart med mindre det er nødvendigt for at gennemføre udbetalinger eller af juridiske årsager.

 1. Indsamlet Personlig Information: Hos BackgammonMasters opfatter vi identitetsoplysninger som brugerens "Personlige Information." Med til denne kategori hører for- og efternavn, fødselsdato, fysisk adresse, postadresse, email-adresse, telefonnummer og kreditkortinformation. Anden information kan være nødvendig i nogle tilfælde. Du vil blive bedt om Personlig Information når du opretter en konto, indbetaler penge eller gennemfører andre transaktioner på BackgammonMasters' servere.

 2. BackgammonMasters forbeholder sig ret til at registrere en log over dine aktiviteter vedrørende vores servere, inklusive din IP-adresse, dato og tidspunkt for din adgang, de sider du besøger på vores website, software fejlrapporter, typen af den browser du bruger, og sprogindstillinger. Denne information er nødvendig for at vi fortsat kan yde den bedst mulige service til vores brugere, og vil ikke blive benyttet i nogen anden henseende, som ikke er relevant for BackgammonMasters' services og spil.

 3. Børn: Det er ikke tilladt for mindreårige (de som er yngre end 18 år og de som er under den juridiske lavalder i deres jurisdiktion) at benytte vores Software eller at spille spillene udbudt af BackgammonMasters, ej eller må de deltage i nogen konkurrencer eller turneringer relateret til BackgammonMasters. BackgammonMasters forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at bede om dokumentation for din alder, både før du spiller og mens du spiller, hvis der er nogen form for mistanke om at en spiller er mindreårig. Yderligere kan vi få brug for at tilgå og verificere din Personlige Information i den henseende. Hvis det kommer til vores opmærksomhed at en mindreårig har forsøgt eller har indtastet Personlig Information via vores online site, vil vi ikke acceptere denne information og vil tage skridt til at fjerne sådan information fra vores arkiver.

 4. Brugerkontoansvarlighed: Du er ansvarlig for alle handlinger foretaget med din brugerkonto. Du rådes til holde dit brugernavn og password hemmelig for andre. Hvis din identitet bruges ureglementeret, er du eneansvarlig for enhver handling foretaget i dit brugernavn. Hvis du har en formening om at dit brugernavn og/eller password på nogen vis er blevet kompromitteret, skal du underrette supportbemandingen hos BackgammonMasters øjeblikkelig.

 5. I tillæg til informationen givet ovenfor forbeholder BackgammonMasters sig ret til at indhente information fra online aktører og serviceudbydere, som refererer dig til BackgammonMasters.com, og fra kundelister lovligt erhvervet fra tredjeparts aktører. Yderligere kan BackgammonMasters engagere services fra tredjeparts serviceudbydere for at stille teknisk support til rådighed, gennemføre dine online monetære transaktioner og vedligeholde dine online konti. Vi vil have adgang til information du måtte stille til rådighed for sådanne aktører, serviceudbydere og tredjeparts e-handel-services. Denne information må alene udleveres til vores medarbejdere og tredjepart i forbindelse med gennemførelse af dine monetære transaktioner eller til støtte af din brug af den pågældende service. Vi tager skridt til at sikre at vore engagementer med tredjeparts serviceudbydere og online aktører beskytter dine private data.

 6. Brug af information: Vi bruge din Personlige Information til at levere vores service, til kundesupport, til at gennemføre nødvendige sikkerheds- og identitetsverifikationer, til at gennemføre dine eventuelle online transaktioner, til at møde visse forretningskrav og til andre formål i relation til driften af vores services.

 7. Med mindre du har valgt ikke at modtage kampagneinformation, kan vi tillige benytte din Personlige Information (inklusive din email-adresse og telefonnummer) til at tilvejebringe dig information vedrørende lignende produkter, services og kampagner, inklusive vores eventuelle andre online spilprodukter. Vi vil ikke sælge, lease eller dele din Personlige Information, ud over som beskrevet i denne diskretionspolitik.

 8. Grænser for fortrolighed: På grund af det juridiske, regulatoriske og sikkerhedsmæssige miljø kan BackgammonMasters.com, under visse omstændigheder, være nødsaget til at udlevere personlig identificerbar information om dig. BackgammonMasters.com kan tillige udlevere Personlig Information hvis vi i god tro mener at sådanne handlinger er nødvendige: (i) for at opfylde juridiske krav pålagt os; (ii) for at beskytte og forsvare vore rettigheder eller ejendom; (iii) for at beskytte servicens brugere eller offentligheden. Yderligere kan vi, og du godkender dette, udlevere din Personlige Information (inklusive din spilleridentifikation, navn, vejadresse, by, stat, postnummer, land, telefonnummer, email-adresse og virksomhed) til tredjeparts agenter for BackgammonMasters som vi bedømmer det nødvendigt eller passende i forbindelse med undersøgelser af svindel, krænkelse af intellektuel ejendom, piratkopiering eller nogen anden ulovlig eller forbudt aktivitet eller aktivitet, som kan udsætte os for juridisk ansvar.

 9. Fravalg. Du kan fravælge modtagelsen af kampagnekommunikation, enten hvor sådan en mulighed er givet på BackgammonMasters.com eller i servicen eller i en email fra os eller ved på et hvilket som helst tidspunkt at sende en email til privacy@BackgammonMasters.com, eller ved at skrive til vores kundeservice, BackgammonMasters.com, JD Lucky Skill Ltd, 212 Piccadilly, London, W1J 9HG. Yderligere kan du kontakte os på den førnævnte adresse hvis du: (i) vil bekræfte nøjagtigheden af din Personlige Information vi har registreret om dig; (ii) vil opdatere eller slette din Personlige Information; og/eller (iii) har klager vedrørende vores brug af din Personlige Information. På din forespørgsel vil vi ændre enhver information du har givet os eller markere enhver information som uanvendelig til fremtidigt brug, forudsat at du stiller dokumentation af sådanne ændringer, som vi med rimelighed kan forlange, til rådighed for os.

 10. Cookies: BackgammonMasters forbeholder sig ret til at bruge cookies (små tekstfiler som gemmes på din computer eller udstyr når du besøger visse online sider, og som lagrer dine præferencer). Vi kan sende dig en midlertidig cookie når du besøger www.BackgammonMasters.com. Vi bruger cookies til at spore din brug af vores website. Vi kan bruge de data der genereres af cookies til at drage statistiske konklusioner vedrørende dit brug af www.backgammonmasters.com. Yderligere kan vi bruge cookies i sikkerhedsmæssig henseende. Under ingen omstændigheder vil vi bruge cookies til at udlevere information til nogen tredjepart, ej heller vil vi bruge cookies til at spore din brug af andre sites.

 11. Samtykke til brug af Electroniske ServiceUdbydere - ESU'er. For at spille spil om rigtige penge, skal du kunne sende penge til, og modtage penge fra, os. Du giver dit samtykke til at vi kan bruge tredjeparts elektroniske betalingsudbydere og/eller finansielle institutioner ("ESU'er") til at gennemføre finansielle transaktioner. Ved at acceptere denne diskretionspolitik, giver du dit samtykke til at den nødvendige Personlige Information deles med ESU'er, inklusive, når det er nødvendigt, overførsel af information ud af dit land. Vi tager skridt til at sikre at vores engagementer med ESU'er beskytter dine private data.

 12. Internationale Overførsler: Personlig Information indsamlet i Servicen kan lagres og processeres i et hvilket som helst land, i hvilket vi eller vores tilknyttede virksomheder, leverandører, datterselskaber eller agenter befinder sig. Ved at benytte Servicen samtykker du til enhver overførsel af information ud af dit land. Ikke desto mindre tager vi skridt til at sikre at vores tilknyttede virksomheder, leverandører, datterselskaber og agenter følger vores standarder for diskretion uanset deres lokation.

 13. Tredjeparts Praksis: Selv om BackgammonMasters gør sit bedste for alene at arbejde med troværdige online sites, tager BackgammonMasters ikke ansvar for nogen information som du udleverer til tredjeparts online sites, som linker til eller fra BackgammonMasters' website. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, affiliate sites og annoncører. Siden disse tredjeparts sites ikke drives af BackgammonMasters, kan vi ikke tage ansvar for deres diskretionspolitikker, hvis de har nogen. Vi anbefaler at du læser deres diskretionspolitik før du indtaster nogen information på noget website.

 14. Samtykke til sikkerhedsgennemsyn: Vi forbeholder os ret til at gennemføre et sikkerhedsgennemsyn på et hvilket som helst tidspunkt for at validere din identitet, din alder og de data du har oplyst samt for at verificere din brug af Servicen og dine finansielle transationer for potentielt brud på vore Slutbrugeraftale og på gældende lov. Ved at acceptere denne diskretionsaftale giver du os, vores medarbejdere, affiliates, datterselskaber, agenter og leverandører ret til at bruge din Personlige Information og til at udlevere din Personlige Information til tredjepart med det formål at at validere informationen du giver os i forbindelse med brugen af vores services inklusive, når det er nødvendigt, overførsel af information ud af dit land. Sikkerhedsgennemsyn kan omfatte, men er ikke begrænset til, bestilling af kreditrapporter og/eller på anden vis verificering af den information du oplyser i forhold til tredjeparts databaser. Yderligere samtykker du i, for at facilitere disse sikkerhedsgennemsyn, at oplyse sådan information eller dokumentation som vi måtte udbede os.

 15. BackgammonMasters forbeholder sig ret til at bruge software til at afgøre hvorvidt andre aktive processer på dit hardware repræsenterer en trussel til BackgammonMasters' system, enten i form af kunstig intelligens til at spille Spillene eller i form af ændringer i BackgammonMasters' software.

Ansvarsfraskrivelse:

Juridisk ansvarsfraskrivelse: BackgammonMasters fraskriver sig ansvar for en hvilken som helst hændelse uden for vores direkte kontrol. På trods af BackgammonMasters' bedste bestræbelser på at opretholde diskretion omkring dine data, kan vi på grund af teknologiens og software'ens natur ikke garantere, ej heller hævde, at der vil være fejlfri forvaltning i relation til diskretion med dine private data. BackgammonMasters vil ikke kunne drages til ansvar for nogen indirekte, tilfældige eller betingede skader eller bod i relation til brug eller udlevering af Personlig Information.

Fusioner og opkøb: Hvis vi nogensinde begærer os konkurs eller opkøbes af tredjepart, fusionerer med tredjepart, sælger alle eller dele af vores aktiver eller på anden vis overfører efter alle praktiske formål alle vore relevante aktiver til tredjepart, er vi berettiget til at dele den Personlige Information og al anden information du har oplyst os gennem Servicen til potentielle og efterfølgende forretnings- og fusionspartnere, men de vil ikke have ret til at ændre dine brugsvilkår uden enten direkte meddelelse eller en karenstid på 30 dage fra tidspunktet for ændring af politiken på BackgammonMasters' website.

Vi kan periodisk foretage ændringer til denne diskretionspolitik. Dette vil blive kommunikeret ved at opslå den modificerede version på vores website. Vi råder dig til jævnligt at besøge denne diskretionspolitik.
Hjem | Site Map | Affiliates | Inviter en friend | Vilkår og betingelser | Diskretionspolitik
©Ophavsret BackgammonMasters.com Group 2007. Alle rettigheder forbeholdes.